Rysáit Bara Hawdd Stollen Nadolig Hawdd

Mae bara stollen Almaeneg yn ystod y Nadolig yn hen draddodiad a ddaeth i'r Almaenwyr i'r Almaenwyr a Pennsylvania. Mae'r ryseitiau ar gyfer stollen, bara melys blasus, yn gallu bod yn anhygoel iawn, ond mae'n hawdd iawn dilyn y rysáit syml a hawdd i wneud stollen.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn powlen fawr, cymysgwch ddwr a burum. Ychwanegwch laeth, wyau, menyn meddal, siwgr, halen a lemwn. Stir. Ychwanegwch 3 cwpan o flawd a chymysgwch yn dda. Ychwanegwch y blawd sy'n weddill yn araf, digon o flawd i wneud toes sy'n dilyn y llwy o gwmpas y bowlen. Trowch y toes i mewn i wyneb ysgafn a chliniwch am 5 munud, gan ychwanegu mwy o flawd yn ôl yr angen nes bod y toes yn feddal ac yn llyfn i'r cyffwrdd. Rhowch toes mewn powlen enaid mawr. Trowch y toes drosoch mewn powlen fel bod y brig hefyd wedi'i ysgafnu'n ysgafn. Gorchuddiwch â brethyn glân a gadewch i chi godi mewn lle cynnes, di-drafft am 1 awr neu hyd nes ei dyblu mewn maint.
 1. Punchwch y toes . Trowchwch y toes i mewn i'r bwrdd ysgafn a rhowch eich ffrwythau a'ch almonau candied am 4 munud neu nes bydd y swigod allan o'r bara. Rhannwch y toes yn ei hanner ar gyfer dau dafyn bach, os dymunwch. Patiwch defaid i mewngrwn 1-1 / 2 modfedd o drwch. Plygwch yn hanner. Gosodwch dail plygu ar daflen pobi wedi ei lapio a'i ail-adrodd gyda'r ail hanner os ydych chi'n gwneud tocynnau bach. Dwynwch brwyn neu dafyn gyda menyn wedi'i doddi. Gadewch i chi gynyddu mewn lle cynnes, di-ddrafft am 45 munud neu hyd nes ei ddyblu'n fawr.
 2. Gwisgwch lwch ar 375 gradd F am 35 munud neu hyd nes bod y bara'n frown euraid. Tynnwch dolenni o'r daflen a gadewch i chi oeri ar rac.
 3. Mewn powlen fach, cymysgwch siwgr melysion, sudd lemwn a vanilla. Rhowch frosting ar fara. Caniatáu i chi osod am 15 munud arall cyn torri.

Awgrymiadau Baku Bara:

 1. Gellir casglu ysgubor o lemwn ac oren cyn amser. Gwnewch yn siwr mai dim ond y rhan liw o'r grychfan sydd wedi'i dorri i ffwrdd. Bydd y rhan wen, y pith, yn gwneud y bara yn chwerw.
 2. Cadwch y chwist wedi'i storio mewn cynhwysydd dwfn ac yn yr oergell. Mae gwres, lleithder ac aer yn lladd y burum ac yn atal toes bara rhag codi.
 3. Storiwch blawd yn iawn i'w gadw rhag difetha.
 4. Gallwch ddefnyddio unrhyw fath o laeth yn y rysáit hwn: llaeth cyflawn, sgim, braster isel, ac ati. Gall llaeth hefyd gael ei ddisodli gan laeth a llaeth sych heb ei ffatri .
 5. Gellir llaeth llaeth soi yn lle llaeth.
 6. Mae yna laeth i fwrdd llaeth powdr llaeth sych . Defnyddiwch hi i gyfrifo faint o laeth sych i'w ychwanegu at y dŵr wrth ddisodli'r llaeth yn y rysáit.
 7. Gellir defnyddio substynnydd wy yn lle'r wy.
 1. Defnyddiwch ddŵr potel yn hytrach na dŵr tap i wneud eich bara. Gall meddalyddion dw r a dwr cyhoeddus clorinedig weithiau ladd y burum sydd ei angen i wneud eich toes bara yn codi.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 189
Cyfanswm Fat 10 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 61 mg
Sodiwm 155 mg
Carbohydradau 24 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)