Rysáit Catalana Crema Clasurol

Efallai y bydd Creme Brulee yn fwy adnabyddus yn rhyngwladol, ond mae'n honni bod crema catalana wedi bod yn hirach na'i gefnder Ffrengig. Yn sicr mae gan y ddau bwdin yn seiliedig ar y cwstard eu tebygrwydd, er bod creme bri yn gyffredinol yn cael ei bakio yn y ffwrn mewn baddon dŵr ac mae crema catalana wedi'i oeri yn syml. Nid yw'r gwahaniaethau'n stopio yno - mae'r fersiwn Ffrengig yn cael ei wella gyda ffa vanilla a'r fersiwn Sbaeneg gyda sitrws. Mae llawer o leoedd yn Sbaen yn dal i wneud eu catalana crema gyda haearn poeth ysmygu (i caramelize y siwgr ar y brig ) yn erbyn y dull blodegur modern mwy modern. Yn gyffredinol, bydd y Sbaenwyr yn bwyta'r pwdin hwn yn ystod amser cinio, ar ôl cinio mawr neu wedi'i gynnwys fel rhan o menú del día .

Y peth gorau am y rysáit hwn yw ei bod hi'n hawdd ei dynnu at ei gilydd - dim amser popty angenrheidiol! Dylech wneud cwstard cyflym, gadewch iddo oeri, chwistrellu siwgr a'i charamelize. Mae'n ben drawiadol i barti tapas Sbaenaidd , yn enwedig os gallwch chi ddod o hyd i freninau ciwt i'w gweini.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Dechreuwch trwy wresogi'r llaeth. Rhowch y llaeth i sosban fach dros wres isel. Ychwanegwch y croen lemwn a'r sbeis o'ch dewis (naill ai'r ffon seiname, pod vanilla neu gerdyn cardamom ). Gwreswch dros wres canolig-isel nes bod y gymysgedd yn dechrau berwi'n araf.
  2. Diddymwch y corn corn mewn 1 llwy fwrdd o ddŵr.
  3. Mewn powlen fach, guro'r siwgr a'r melyn wy gyda'i gilydd nes bod y gymysgedd yn lliw melyn pale.
  1. Ychwanegwch y corn corn mewn dŵr a hefyd sbring y gymysgedd llaeth poeth i'r gymysgedd melyn. Ewch yn dda nes bod popeth wedi'i gyfuno'n dda.
  2. Cymerwch y gellyg lemwn a'r sbeisys allan o'r cymysgedd llaeth a'u neilltuo. Trowch y gwres i lawr yn isel ac yn araf yn y cymysgedd melyn wy, tra'n troi'n gyson. Mae'n bwysig ei ychwanegu ychydig yn fach fel na fydd yr wyau'n carthu - gelwir hyn yn dymhorol .
  3. Cnewch y gymysgedd i beidio â stopio nes ei fod yn ei drwch i gysondeb pwdin tenau.
  4. Cymerwch y pot oddi ar y gwres ac arllwyswch y cwstard i mewn i fagenninau neu brydau clai.
  5. Gosodwch y catalana crema yn yr oergell dros nos, nes eu bod yn cael eu gosod a'u hoeri trwy.
  6. Cyn gwasanaethu, chwistrellwch siwgr a throi drosodd i ddileu unrhyw siwgr sydd dros ben. Nawr mae'r rhan hwyl yn dod - caramelu'r siwgr gyda blowtorch bach (gallwch brynu'r offeryn hwn mewn unrhyw siop goginio).
  7. Mwynhewch am bwdin gyda chaffi gyda llaeth !
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 159
Cyfanswm Fat 7 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 160 mg
Sodiwm 98 mg
Carbohydradau 16 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)