Rysáit Cyfresau Raisin

Mae rholiau'n hawdd eu gwneud ac maent yn fara gwych i wneud ymlaen llaw am brecwast a chiniawau. Mae'r rholiau gwisgoedd blasus hyn yn cael eu gwneud gyda bara melys ac 1 cwpan o resins tywyll. Gellir rhoi rhesinau aur yn lle'r raisins tywyll, yn ogystal â'r ffrwythau wedi'u torri'n fân, wedi'u sychu.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Mewn powlen fawr, cymysgwch yeast a dŵr cynnes gyda'i gilydd. Dechreuwch laeth, siwgr, halen a menyn. Ychwanegwch raysins. Cymysgwch yn y cwpan 2-1 / 2 cyntaf o flawd. Trowchwch y toes ar y bwrdd ffwr a chliniwch , gan ychwanegu blawd llwy fwrdd ar y tro yn ōl yr angen nes bod y toes yn feddal, nid yn gludiog. Rhowch y toes mewn powlen wedi'i halogi. Trowch y toes drosodd fel bod y brig hefyd wedi'i ysgu . Gorchuddiwch bowlen gyda dishtowel glân a gadewch i chi fyw mewn lle cynnes, di-drafft am 60 munud neu hyd yn ddwbl.
  1. Punchwch lawr y toes a chliniwch ar fwrdd ysgafn am tua 5 munud. Rhannwch y toes yn 10 darn. Siâp i buniau bach. Rhowch raciad pobi mawr neu daflen cwci. Rhowch y rholiau ar y daflen, gorchuddiwch, a gadewch i chi fyw mewn lle cynnes, di-ddrafft am tua 45 munud neu hyd at rownd a chwyth.
  2. Pobwch am 20 munud ar 400 gradd F. Gadewch oeri ar rac gwifren. Gweini fel y mae menyn wedi'i dostio.

Mae yna lawer o ffyrdd i newid y rysáit hwn ar gyfer rholiau casglu a gwneud fersiwn fwy personol o'r rysáit hon.

Ar gyfer cychwynwyr, osgoi defnyddio dŵr tap rheolaidd wrth bobi bara rhost. Gall dŵr clorin, a ddarganfyddir yn aml mewn dinasoedd a maestrefi, ladd y burum a rhwystro'ch bara rhag codi. Bydd dwr sydd wedi mynd trwy system meddalydd dwr hefyd yn lladd y burum. Defnyddiwch ddŵr gwanwyn potel ar gyfer pobi.

Gallwch ddefnyddio unrhyw fath o laeth yn y rysáit hwn. Gall braster isel a llaeth powdwr gael ei ddefnyddio. Os ydych chi'n osgoi llaeth llaeth, gallwch ddefnyddio soi, almond, cashew, neu laeth cnau coco yn lle hynny.

Gallwch ddefnyddio unrhyw fath o siwgr yn y rysáit hwn. Gellir defnyddio siwgr brown yn lle siwgr gronogedig rheolaidd. Os ydych chi'n fegan, gallwch ddefnyddio siwgr cnau coco.

Gallwch ddefnyddio unrhyw un o'r halwynau gourmet sydd ar gael ar y farchnad. Mae'n well gen i ddefnyddio hallt y môr, ond mae'n debyg bod gennych eich hoff halen.

Gall menyn fegan gael ei ddisodli gyda menyn llaeth os ydych chi'n fegan neu'n ceisio osgoi cynhyrchion llaeth. Rwy'n defnyddio Menyn Smart Balance gan fod fy mhlentyn ieuengaf yn alergaidd i laeth.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 119
Cyfanswm Fat 3 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 4 mg
Sodiwm 383 mg
Carbohydradau 23 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)