Rysáit Deemer Patudi

Mae Deemer Patudi yn golygu wyau steamed mewn dail banana. Mae'r gair patudi neu paturi yn cyfeirio at yr arddull o baratoi pysgod, llysgimychiaid, llysiau, wyau mewn saws mwstard trwchus sydd wedi'u lapio i fyny mewn dail banana ac wedi'u stemio.

Mae'r dysgl bregus hon o West Bengal, yn defnyddio cynhwysyn llofnod y wladwriaeth - mwstard. Peidiwch â gadael i chi edrych yn eiddig ar eich ffas i'w roi yn y fasged 'rhy galed i goginio'. Byddwch wrth eich bodd â Deemer Patudi ac mae'n hawdd ei wneud. Cefais fy nghyfraith i'm Mam-yng-nghyfraith i ddangos i mi sut i goginio, oherwydd dyma un o fwydydd plentyndod dewisol fy ngŵr. Nawr, er fy mod yn gwybod sut i'w wneud, gofynnaf iddi goginio rhywbeth pan fydd hi'n ymweld am nad yw coginio neb yn cymharu â Mamau!

Gellir dod o hyd i ddail banana yn hawdd yn y siop groser Indiaidd. Bydd y rhai nad ydynt yn eu stocio yn aml yn hapus eu harchebu ar eich cyfer os ydych chi'n fodlon aros ychydig ddyddiau i'w cyrraedd. Er bod fy rysáit yn dangos y dull traddodiadol o goginio'r patt trwy ei haneru, gallwch hefyd ei goginio trwy grilio'r parseli ar eich barbeciw! Mae'n mynd yn dda gyda reis wedi'i ferwi plaen.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch y cnau cnau coco, mwstard a chilïau gwyrdd i mewn i brosesydd bwyd ac yna'n malu mewn past bras. Ychwanegwch ychydig iawn o ddŵr yn unig os oes angen i chi helpu i wneud y past.
  2. Pan fyddwch yn ei wneud, ychwanegwch yr olew mwstard, halen a siwgr i'r past hwn. Cymysgu nes bod yr holl gynhwysion wedi'u cymysgu'n dda.
  3. Ychwanegwch yr wyau'n ofalus at y past hwn a'i gôt yn dda ac yn drwchus.
  4. Golchwch a sychwch y dail banana a'i osod ar wyneb fflat. Torrwch yr asen o ganol y dail a'i daflu. Nawr torrwch y dail i sgwariau sydd oddeutu 8 "ar bob ochr.
  1. I wneud parsel, rhowch wy gyfan, wedi'i hamgylchynu gan y gymysgedd past-tsili coconut-mwstard, i ganol darn banana darn o dorri. Nawr, plygwch y daflen i mewn i dalec daclus i gwmpasu'r gymysgedd wyau a phast yn gyfan gwbl. Clymwch yn ddiogel gyda llinyn cegin neu gein baker. Ailadroddwch nes defnyddir yr wyau i gyd.
  2. Nawr rhowch yr wyau wedi'u lapio mewn stemer fwyd fawr (fel y rhai y gallwch eu prynu yn y siop Asiaidd) a'u stemio am 15 munud.
  3. Anwrapiwch y parseli a gweini pibellau poeth gyda reis Basmati wedi'i ferwi plaen ar gyfer pryd Bengali traddodiadol neu gyda Pharathas poeth wedi'i wneud yn ffres am rywbeth ychydig yn wahanol.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 329
Cyfanswm Fat 18 g
Braster Dirlawn 10 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 417 mg
Sodiwm 484 mg
Carbohydradau 27 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 17 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)