Beth yw Flapjack Prydeinig Traddodiadol?

Mae British Flapjack yn un o'r biciau hambwrdd mwyaf poblogaidd erioed oherwydd mae'n hawdd i'w gwneud o geirch, Syrup Aur, menyn a siwgr. Gall y flapjack ei drin fel melys gyda the neu goffi, gall fod yn rhan o focs cinio, neu dim ond byrbryd blasus.

Yr hyn y bydd flapjack yn dibynnu ar ble rydych chi'n dod a sut y caiff ei fwyta. Dyma rai enghreifftiau.

A yw British Flapjack yn Iach?

Mae gan Flapjack rai nodweddion iach sy'n ei gwneud yn dda i'w fwyta, ond mae ganddo siwgr ar ffurf Golden Syrup, syrup melys trwchus a ddefnyddir mewn coginio Prydain ers canol y 1800au.

Lle mae Flapjack yn ei adfer ei hun gyda'r ceirch, sy'n llawn haearn, sinc a fitamin B, fel y gallwch eu bwyta heb ormod o euogrwydd.

Yn yr un modd â phob cacen, bisgedi, bôn a'r gweddill, maen nhw'n cael eu trin ac, wrth gwrs, ni fyddant yn cael eu bwyta'n ormodol na fyddwn yn cael eu hystyried yn iach. Dywed hynny fod y Brits yn eu caru yn fawr iawn.

A yw Flapjacks Hawdd i'w Gwneud?

Mae Flapjack traddodiadol yn un o'r nwyddau sydd wedi'u pobi yn gyflymaf, hawsaf a phwys yn rhad i'w gwneud.

Gyda dim ond tri cynhwysyn, ceirch, menyn a gwenyn aur ynghyd â phinsiad o halen, sut y gallent fod yn anodd? Dim ond pum munud o baratoi y mae'r flapjacks yn cymryd a thua ugain munud mewn ffwrn poeth, felly maent yn gyflym iawn hefyd.

A oes llawer o amrywiadau ar y Flapjack Traddodiadol?

Mae nifer yr amrywiadau ar y rysáit traddodiadol yn ddiddiwedd ac dim ond eich dychymyg sy'n gyfyngedig i chi.

Mae'r tri cynhwysyn uchod yn ffurfio sylfaen y flapjack ac yna'r hyn y byddwch chi'n ei ychwanegu oddi wrthynt, yn gyfystyr â chi. Y ffefrynnau i'w ychwanegu yw cnau, hadau, ffrwythau sych, cnau coco, bricyll sych ond does dim rhaid i chi stopio yno.

Dyma bump o'r hoff amrywiadau ar y rysáit traddodiadol:

Pa Flapjack yw'r Gorau i Fwyta?

Y gorau i'w fwyta am flas fydd y rhai yr hoffech chi orau. Gyda llawer llai o siwgr a chynhwysion mwy iach yna, ryseit Flapjack Iach Iach yw'r enillydd, ac yn rhy flasus hefyd.