Rysáit Goesen Bresglod Croesant Cartref Mewnol

Ydw, gallwch chi wneud croissants rhagorol gartref! Mae'r allwedd i wneud y pasteiodau blasus, fflachog, eithriadol, Ffrengig hwn yn y toes, sy'n cael ei drin yn wahanol na toes leavened rheolaidd. Mae toes Croissant ( pâte à croissants neu pâte levée feuilletée ) yn cael ei wneud drwy fras plygu a throsgloddiau pwmp leavened sy'n cynnwys llawer o fenyn oer. Nid yw'r broses, a elwir yn lamineiddio, yn anodd, ond mae'n cymryd amser oherwydd bod rhaid i'r toes gael ei oeri rhwng sesiynau plygu i sicrhau bod y menyn yn parhau'n gadarn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Cychwynnol (Détrempe)

 1. Cymysgwch y burum i mewn i'r dŵr cynnes, gan droi nes ei ddiddymu'n dda.
 2. Gwisgwch y blawd cwpan 3/4, y llaeth cynnes a'r siwgr i wneud batter llyfn.
 3. Gorchuddiwch y bowlen gyda phlastig a gadewch y batter i aeddfedu mewn lle cynnes, di-drafft am 1 1/2 i 2 awr. Fe welwch fod y gymysgedd yn codi ac yn dod yn wych yn ystod y cyfnod hwn.
 4. Rhowch y Blawd a'r Menyn

 5. Er bod y batter yn aeddfedu, cyfunwch y blawd a'r halen mewn powlen fawr.
 1. Ychwanegwch y menyn dorri (gwnewch yn siŵr ei bod yn gadarn ac yn oer) a'i droi'n ysgafn i wisgo'r menyn gyda blawd.
 2. Defnyddiwch eich bysedd i wasgu a fflatio'r ciwbiau menyn, ond peidiwch â cheisio eu hymgorffori i'r blawd.
 3. Rhowch y gymysgedd blawd a menyn nes bod y sbwriel cychwynnol wedi gorffen aeddfedu.

Gwnewch Dough Croissant

 1. Ychwanegwch y bwter diwrempe i'r blawd a'r menyn wedi'i oeri, gan gymysgu â sbatwla rwber yn ddigon digon i wlychu'r blawd a gwneud toes ysgafn. Dylai'r darnau menyn fod yn gadarn.
 2. Rydych nawr yn barod i symud ymlaen i laminio, neu blygu, y toes. Rhaid ei wneud o leiaf bedair gwaith. Mae'r plygu cyntaf ychydig yn anodd oherwydd bod y toes yn ysgafn ac mae'r menyn yn gryno.
 3. Ar ôl y plygu cyntaf, mae'r broses yn dod yn haws.

Laminwch y Dough am y tro cyntaf

 1. Trowch y toes grwmllyd i wyneb mawr, wedi'i ffynnu'n dda. Os yw top y toes yn wlyb neu'n gludiog, gwasgarwch ef gyda blawd.
 2. Gwasgwch y toes gyda'ch dwylo neu dapiwch ef gyda pin dreigl i ffurfio petryal hiriog hir tua 12 "x 18" (30 cm x 45 cm). Defnyddiwch sgrapwr toes neu'ch dwylo i helpu i lunio'r ymylon.
 3. Chwistrellwch unrhyw fenyn agored gyda blawd, yna plygu'r toes i mewn i drydydd fel llythyr. Efallai y byddwch yn ei chael hi'n anodd anodd codi ymylon y toes garw i'w plygu - rwy'n defnyddio dau chrafwr toes i wneud hyn - ond peidiwch â phoeni am ymddangosiadau ar hyn o bryd. Bydd y toes yn llyfnu allan, a bydd y blawd wedi'i ymgorffori'n well ar ôl y plygu nesaf.
 4. Os yw'r menyn yn dal i fod yn gadarn, parhewch i'r ail blygu. Os yw'r menyn wedi meddalu ac yn dechrau rhedeg, gorchuddiwch y toes mewn plastig a'i olchi yn y rhewgell am 15 munud (neu yn yr oergell am awr) cyn cyflwyno'r ail dro.

Rholiwch a Plygwch y Dough ar gyfer yr Ail, Trydydd a Pedwerydd Amseroedd

 1. Crafwch eich wyneb gwaith i'w lanhau, a'i lwch â mwy o flawd. Safwch y toes wedi'i blygu fel bod ymyl fer, agored yn eich wynebu.
 2. Rhowch y toes i mewn i betryal 12 "x 18" (30 cm x 45 cm) arall. Chwistrellwch blawd ar unrhyw fenyn agored, brwsiwch y blawd dros ben, a phlygu'r toes i mewn i drydydd eto. Mae'n cwblhau'r ail blygu.
 3. Rhowch y toes mewn plastig a'i olchi yn y rhewgell am 15 munud, neu yn yr oergell am awr.
 4. Ailadroddwch y rholio a phlygu dwy i bedair gwaith yn fwy, oeri y toes yn ôl yr angen rhwng sesiynau i gadw'r fir fenyn. Ar ôl y plygu terfynol, lapio'r toes mewn plastig a gadael i orffwys yn yr oergell am o leiaf ddwy awr, neu hyd at 24 awr.

Siâp a Bake the Croissants

 1. Gyda chyllell sydyn hir, torrwch y toes croissant wedi'i baratoi yn ei hanner. (Os yw'ch cegin yn gynnes, dychwelwch hanner i'r oergell fel ei fod yn parhau i oeri.)
 2. Ar wyneb arllwys, rhowch un rhan o'r toes i mewn i petryal mawr tua 1/4 "(6 mm) o drwch. Defnyddiwch gyllell neu dorrwr pizza i dorri ymylon syth ar y petryal, ac wedyn torri allan trionglau hiriog.
 3. Rholiwch y trionglau o'r bas i'r darn, a throsglwyddwch y croissants, ochr y blaen i lawr, i daflenni pobi heb eu hagor. (Defnyddiwch bapur croen i gael ei lanhau'n haws.) Gadewch ddigon o le rhwng y croissants i'w ehangu.
 4. Gorchuddiwch y croissants yn rhydd gyda phlastig ac yn gadael i godi am 1 i 2 awr, nes bod y toes yn eithaf puffy. (Neu rewi'r croissants siâp ar unwaith; gweler y Tip isod.)
 1. Cynhesu'ch popty i 400 F (200 C).
 2. Gwnewch y golchi wyau trwy guro un wy gydag un llwy fwrdd o ddŵr gyda'i gilydd. Brwsiwch y wyau wy yn ysgafn dros y croissants, yna pobi un padell ar y tro yng nghanol y ffwrn wedi'i gynhesu nes ei fod yn frown euraidd, 15 i 20 munud.
 3. Trosglwyddwch y croissants i rac i oeri am 10 munud neu fwy cyn ei weini.
 4. Mae'n bosibl y bydd croissants wedi'u hoeri'n gyfan gwbl yn cael eu rhewi hyd nes y bydd angen. Ailhewch yn uniongyrchol o'r rhewgell mewn ffwrn 375 ° F (190 ° C) am tua 10 munud.

I Rewi Croissants Shaped ar gyfer Baku yn ddiweddarach

 1. Ar ôl siâp, gall y croissants gael eu rhewi ar gyfer pobi yn ddiweddarach. Peidiwch â gadael i'r croissants brofi; yn hytrach, cwmpaswch y toes siâp gyda phlastig a rhowch y sosban yn y rhewgell am ychydig oriau nes bod y croissants yn gadarn.
 2. Trosglwyddwch y croissants heb eu rhewi wedi'u rhewi i fag rhewgell neu gynhwysydd storio plastig a storfa yn y rhewgell am hyd at ddau fis.
 3. Pan fyddwch yn barod i bobi, rhowch y croissants heb eu bakio ar bwrdd papur â pherin â pherch, gorchuddiwch yn rhydd gyda phlastig, a gadael i brawf ar dymheredd yr ystafell dros nos neu 12 awr
 4. Brwsiwch gyda'r golchi wyau a'u pobi fel y nodir uchod.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Er bod lamineiddio yn aml yn galw am blygu slab menyn oer o fewn y toes - gallwch weld y dull hwn yn y tiwtorial toes pwst-puff - mae'r rysáit canlynol yn defnyddio ciwbiau bach o fenyn yn lle hynny, fel y dangosir yn y tiwtorial, Sut i Wneud Croesyddion . Wedi'i addasu lawer o flynyddoedd yn ôl o rysáit Bon Appetit, rwy'n ei ddefnyddio i wneud croissants cartref neu gludfachau eraill yn galw am toes croissant.

Gellir gwneud y toes ar gyfer pobi un diwrnod neu ddiwrnod nesaf, neu gall y croissants gael eu siâp a'u rhewi ar gyfer eu profi a'u pobi yn ddiweddarach.