Rysáit Gwartheg Tart Hawdd

Gellir defnyddio'r criben tart hwn ar gyfer gwneud naill ai chwarteli melys neu rai saethus (fel cwiche). Mae'r toes yn eithaf hawdd ei gyflwyno, felly mae'n dda gwneud tartiau mwy - fel 6 i 10 modfedd.

Gwneir rhai crwydrynnau tart trwy hufeni'r menyn, siwgr ac wy, ac yna'n cymysgu'r blawd. Mae'r dull hwnnw'n cynhyrchu crwst crwdlyd o'r enw shortcrust, sydd yn debyg o ran cysondeb â chwci bach. Mae bod mor frawychus yn ei gwneud hi'n anodd darn mawr o ddarn, felly defnyddir y paswellt byrchog fel arfer ar gyfer gwneud tartiau llai.

Mae'r rysáit gwregys tart isod yn defnyddio dull gwahanol. Yn gyntaf, rydym yn cyfuno'r siwgr a'r blawd, yna'n torri'r menyn i'r blawd, ac yn olaf, cymysgu'r wyau a'r dŵr. Mae'r toes hwn yn haws i weithio gyda hi, felly mae'n well addas i wneud tartiau mwy.

Tip: Mae'n syniad gwych i olchi popeth - y blawd, eich offer, gallwch chi hyd yn oed llenwi'ch wyneb gwaith gyda rhew cyn i chi ddechrau. Hefyd, sicrhewch eich bod yn pwyso a mesur y blawd gan ddefnyddio graddfa ddigidol wedi'i osod i gramau. Mae mesuriadau cyfrol fel cwpanau yn rhy anghywir i sicrhau bod y toes yn dod allan yn iawn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Mewn powlen gymysgedd mawr, rhowch y blawd, halen a siwgr at ei gilydd.
  2. Gan ddefnyddio cymysgydd pasteiod , torrwch y menyn i'r blawd nes bod blobiau menyn yn ymwneud â maint y braidd bach.
  3. Mewn powlen ar wahân, guro'r wyau gyda'r dŵr, ac ychwanegwch y fanila a lemwn os ydych chi'n eu defnyddio.
  4. Nawr, ychwanegwch y gymysgedd wy i'r blawd a'i gymysgu'n ysgafn â llwy bren nes bod y toes yn cyd-fynd pan fyddwch chi'n ei blino. Peidiwch â gorbwysio'r toes, neu bydd y crwst yn rhy anodd.
  1. Casglwch y toes gyda'i gilydd yn ddwy neu dri pentwr cyfartal (gweler y nodyn isod) ac yna pwyswch bob un i mewn i ddisg.
  2. Rhowch y toes yn dynn mewn plastig a chillwch am o leiaf ddwy awr cyn ei ddefnyddio, neu gallwch ei oeri dros nos.

Sylwer: Mae'r rysáit hwn yn gwneud digon ar gyfer dau darten 10 modfedd neu dri tharten 9 modfedd. Felly dyma chi i chi sut rydych chi am rannu'r toes. Os ydych chi'n ansicr am eich sgiliau treigl, rhannwch ef yn ddau, hyd yn oed os ydych chi'n gwneud tartiau 9 modfedd, gan y bydd gennych fwy o ymyl am wallau wrth roi'r gorau i'r toes.

Gwelwch y crwst cribog hwn hefyd ar gyfer gwneud ffrwythau, cwstard neu pasteiod hufen.

Ryseitiau Tart:

Ryseitiau Darn Rhyfeddol:

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 3040
Cyfanswm Fat 204 g
Braster Dirlawn 120 g
Braster annirlawn 58 g
Cholesterol 905 mg
Sodiwm 3,680 mg
Carbohydradau 267 g
Fiber Dietegol 39 g
Protein 64 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)