Rysáit Lasagna Spinach Calorïau Isel

Ni fyddech yn meddwl y gallai lasagna fod yn ddysgl fach a blasus nes i chi roi cynnig ar y rysáit lasagna spinach calor isel hwn. Gallwch weld o'r rhestr cynhwysion nad yw hyd yn oed yn cymryd llawer o gynhwysion i wneud y pryd blasus hwn. Ac mae'r cynhwysion a gynhwysir yn gymharol fyr. Yn hytrach na selsig brasterog a chig eidion, y rhan fwyaf o'r llanw lasagna hwn yw rhan skim mozzarella, caws bwthyn braster isel, a sbigoglys sy'n rhoi gwead a lliw braf lasagna. Nid oes gormod o galorïau yn dod o'r cynhwysion hynny!

Un peth gwych arall am ei lasagna spinach yw bod y rysáit lasagna hwn mor hawdd i'w daflu gyda'i gilydd tua awr a pymtheg munud cyn y cinio. Ydw, dim ond ychydig dros awr cyn y cinio yw hynny, a'r mwyafrif o'r amser hwnnw yw coginio lasagna, sy'n eich rhyddhau i wneud pethau eraill.

Ac nid oes angen precook y nwdls. Byddwch yn ychwanegu dŵr i'r dysgl unwaith y byddwch wedi haenu'r lasagna gyda'i gilydd, gan ddefnyddio nwdls sych heb eu coginio. Yna bydd y dŵr yn coginio'r nwdls yn ystod amser pobi, gan arwain at nwdls berffaith pan fydd wedi'i orffen. Mae un pot llai i'w olchi pan fydd popeth wedi'i orffen yn sicr yn werth chweil.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 375 ° F.
  2. I gychwyn, paratowch y caws a'r sbigoglys yn llenwi ar gyfer y lasagna.
  3. Mewn powlen fawr, cyfunwch y caws bwthyn, caws parmesan, sbigoglys, cwpan 3/4 y mozzarella, pupur, oregano a halen wedi'i dorri. Defnyddiwch lwy fawr i droi'r cymysgedd yn gyflym nes ei fod wedi'i gyfuno'n dda.
  4. Nesaf, chwistrellwch sosban 9x13-modfedd gyda chwistrellu coginio.
  5. Rhowch 3 o'r nwdls heb eu coginio yng ngwaelod y sosban. Dewch â hanner y gymysgedd caws bwthyn i ben , a defnyddio llwy fawr neu sbeswla i ledaenu'r gymysgedd caws yn ofalus dros y nwdls, gan geisio cwmpasu'r holl nwdls.
  1. Nesaf, dros y cymysgedd caws a spinog, lledaenu 2/3 cwpan o'r saws marinara, ac yna'r haen uchaf o saws marinara gydag 1/4 cwpan o'r mozzarella chwistrell. Ailadroddwch yr haenau ddwywaith mwy. Dewch â'r tri nwdls olaf, gyda 2/3 cwpan o saws a 1/4 cwpan o gaws mozzarella gyda'i gilydd.
  2. Nawr bod y lasagna wedi'i ymgynnull arllwys 1 cwpan o ddŵr o gwmpas ymylon y padell yn araf ac yn araf, gan ganiatáu i'r dŵr lenwi bylchau yn araf fel nad yw'n gorlifo. Gorchuddiwch y sosban yn dynn gyda ffoil tun.
  3. Rhowch lasagna wedi'i orchuddio yn y ffwrn wedi'i gynhesu, a phobi am 1 awr. Unwaith y bydd y lasagna yn cael ei goginio, ei dynnu o'r ffwrn, ac yn darganfod y dysgl yn ddi-dor tra bo'r lasagna yn oeri. Gadewch i'r lasagna sefyll am 10 munud cyn ei roi i ganiatáu i'r lasagna ddod yn llawer haws i'w dorri.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 418
Cyfanswm Fat 14 g
Braster Dirlawn 6 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 34 mg
Sodiwm 1,483 mg
Carbohydradau 51 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 21 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)