Rysáit Mawn Defaid a Porc

Mae'r terrine cain hwn ar gyfer cinio neu ginio achlysur arbennig. Mae'n cymryd peth amser i roi'r holl gynhwysion at ei gilydd, ond mae'r canlyniad terfynol yn werth yr ymdrech. Er bod y rysáit yn galw i chi marinate y fron hwyaid dros nos, bydd yn gweithio'n iawn gyda dim ond ychydig oriau. Mae'r terrine wedi'i goginio'r diwrnod cyn i chi ei wasanaethu a'i oergell, sy'n gelsio'r cigoedd gyda'i gilydd ac yn gwella'r blas. Mae'r terrin hefyd yn rhewi'n hyfryd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Tynnwch y croen oddi ar fron yr hwyaden a'i daflu. Torrwch y fron hwyaid yn stribedi 1/4 modfedd o drwch. Mynnwch 1 ewin garlleg a'i gasglu i mewn i gilyn ar eich bwrdd torri. Chwistrellu 1/4 llwy de halen Kosher dros yr garlleg. Gan ddefnyddio cefn cyllell y cogydd, rhowch y halen i'r garlleg, gan ffurfio past.
 2. Trowch y stribedi o fron y hwyaden, y past arlleg a 1/4 cwpan y Madeira neu borthladd mewn powlen. Gorchuddiwch ac oergell am o leiaf 2 awr neu dros nos.
 1. Toddwch y menyn mewn sgilet dros wres canolig-uchel, ac ychwanegwch yr ysgwydd wedi'i dorri. Rhowch 3 munud, yna ychwanegwch y madarch wedi'i dorri a'i sauté 5 munud, Stir yn y cwpan 1/4 sy'n weddill o Madeira neu borthladd, a'i ganiatáu i goginio. Cymerwch y skillet oddi ar y gwres.
 2. Torrwch y croen oddi ar y coesau hwyaden, yna gan ddefnyddio cyllell miniog bach, trowch y cig hwyaid oddi ar yr asgwrn a'i dorri'n galed. Rhowch y cig coesen hwyenen, alawon cyw iâr, 6 ong y mochyn, yr wyau, 2 ewin garlleg, sych sych, 2 llwy de pupur du, ewin, cnau nut a sinsir ym mhowlen prosesydd bwyd. Pwyswch sawl gwaith i dorri popeth yn gyfartal a chraenio i lawr ochr y bowlen prosesydd, yna piwri nes yn llyfn. Trosglwyddo i bowlen.
 3. Cyfunwch y bara a'r llaeth mewn powlen fach, nes ei feddalu'n unig, yna gweithio'n ofalus y bara gyda'ch bysedd yn y gymysgedd ieir â chyw iâr. Cynhesu ychydig o olew olewydd mewn sgilet, a ffrio darn bach o'r chig yr heddlu . Blaswch, ac ychwanegu halen a phupur yn ôl yr angen.
 4. Cynhesu'r popty i 350 F. Llinellwch sosban neu afon â llawer o haenau o lapio plastig, gan ganiatáu i orchuddio o gwmpas. Gosodwch y stribedi sy'n weddill o bacwn yn fertigol yng ngwaelod y badell lwyth, gan adael y pennau i hongian dros y tu allan i'r sosban.
 5. Rhannwch y cig oer i dri dogn. Gan ddefnyddio sbatwla gwrthbwyso, lledaenodd un rhan o dair o'r gig yr heddlu yn gyfartal ar hyd gwaelod y terrin. Rhannwch y madarch yn ddau ddogn, a lledaenwch un dogn dros y cig oer. Lleygaen hanner y stribedi hwyaden marinogedig dros y madarch, yna lledaenwch yr ail haen o gig y grym dros y stribedi hwyaid.
 1. Ailadroddwch â stribedi hwyaid cig, madarch a hwyaid ddwywaith arall. Gwasgwch i lawr ar yr afon i gywasgu. Plygwch y cig moch yn gorffen dros y brig, yna plygu'r plastig crog yn lapio dros y bacwn. Gorchuddiwch eto gyda ffoil ddyletswydd trwm neu gyda chopen y terrine.
 2. Gosodwch yr afon mewn padell rostio ar gyfer y bain-marie yn ddigon mawr i ddal y terrine. Dewch â thegell o ddŵr i'r berw. Rhowch y sosban rostio i'r ffwrn, yna arllwyswch y dŵr berw yn y sosban felly mae'n hanner ffordd i fyny'r afon. Pobi 1-1 / 2 awr, neu hyd nes y bydd y tymheredd mewnol yn darllen 140 F.
 3. Yn ofalus, cymerwch yr afon allan o'r bain-marie ac anfonwch y ffoil. Plygwch ddarn mawr o ffoil bedair gwaith felly mae'n ffitio ar y brig. Pwyswch yr afon i lawr gyda llysiau neu ffrwythau brics neu ffrwythau ffoil, yna gadewch iddo oeri 1 awr. Rhewewch dros nos.
 4. Un awr cyn ei weini, tynnwch y pwysau a'r ffoil. Tynnwch y clawr plastig oddi ar y brig. Rhedeg cyllell tenau o gwmpas ymylon yr afon. Cynnal plât ar ben yr afon, yna gwrthodwch y plât fel y bydd yr afon yn tyfu allan i'r plât.
 5. Tynnwch y lapio plastig yn ofalus. Torrwch mewn sleisennau a'u gweini gyda cornichons neu gherkins, mwstard Dijon, a baguette wedi'u sleisio.