Rysáit Moroccan Sellou - Rysáit Sfouf neu Zmita

Mae Sellou (a elwir hefyd yn sfouf neu zmita ) yn melys unigryw Moroco a wneir o hadau sesame heb eu tostio, almonau wedi'u ffrio, a blawd sydd wedi'i frownio yn y ffwrn. Wedi'i becynnu â chalorïau a maethynnau, mae'n draddodiadol yn cael ei wasanaethu yn ystod Ramadan ac ar ôl genedigaeth, pan fo angen mwy i adfer ynni a chynnal iechyd da. Fe'i gwasanaethir hefyd yn Eid, priodasau ac achlysuron arbennig eraill.

Mae'r ryseitiau i'w gwerthu yn amrywio o deulu i deulu a rhanbarth. Dysgais fy nghyfraith yng nghyfraith rysáit Fez isod i mi. Mae Sut i Wneud Sellou yn dangos y broses. Gostwng y mesurau fesul hanner os nad ydych am gael swp draddodiadol fawr.

Noder mai'r amser cynharach yw cymysgedd gwirioneddol y gwerthiant ac nid yw'n cynnwys y gwaith prepio sy'n gysylltiedig â chael hadau sesame, blawd ac almonau yn barod. Fel arfer, gwneir y gwaith hwnnw yn y dyddiau neu'r wythnosau cyn cymysgu cynhwysion gyda'i gilydd.

Hefyd ceisiwch y Rysáit Iach Sellou.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Ddewrnodau Cyn - Paratowch y Sesame, Mawr, a Almond

Glanhewch a thost y sesame. Ychydig ddyddiau cyn i chi gynllunio gwneud y gwaith , golchwch y hadau sesame i gael gwared â baw.

 1. Draeniwch y sesame, eu lledaenu allan ar sosban pobi mawr, a gadael i sychu am ddiwrnod neu ddau.
 2. Wrth sychu, dewiswch y sesameau i gael gwared ar unrhyw ffyn, cerrig neu falurion eraill nad oeddent yn golchi i ffwrdd. Mewn sypiau, lledaenwch y sesame mewn un haen ar daflen pobi mawr, a thostiwch y sesame mewn ffwrn 400 F (200 C) am 15 i 20 munud, neu hyd nes ei fod yn gasgiog a chnau mewn blas. (Neu, tostwch y sesame mewn sypiau mewn sgilet dros wres isel canolig, gan droi'n gyson.)
 1. Pan fydd y sesame yn oer, storio mewn cynhwysydd wedi'i orchuddio yn ôl yr angen.

Brown y blawd. Mae angen coginio'r blawd cyn y gellir ei ddefnyddio yn y rysáit. Gellir gwneud hyn unwaith neu bythefnos cyn gwneud y gwerthiant.

 1. Rhowch y blawd mewn padell pobi mawr a'i roi mewn ffwrn gradd 400 F (200 C) am oddeutu 30 munud neu fwy, neu hyd yn oed yn frown golau-i-gyfrwng.
 2. Cychwynnwch bob pum munud i atal llosgi a chynorthwyo'r lliw blawd yn gyfartal.
 3. Pan fydd y blawd yn oer, ei droi sawl gwaith i gael gwared ar unrhyw peli. Gorchuddiwch a gosodwch y siop nes bydd angen.

Croen a ffrio'r almonau. Byddwch yn arbed amser trwy baratoi'r almonau cyn hynny.

 1. Gollwng yr almonau mewn dŵr berw a blanch am funud neu ddau.
 2. Draeniwch y dŵr, a chroenwch yr almonau tra'n dal yn gynnes. (Bydd pwyso'r almonau rhwng eich bawd a'ch cynhwysydd yn helpu'r almonau allan o'u croen.)
 3. Lledaenwch yr almonau mewn un haen ar dywel, a'u gadael i sychu'n drylwyr.
 4. Cynhesu 1/2 modfedd o olew mewn padell ffrio fawr dros wres canolig, a ffrio'r almonau mewn sypiau, gan droi'n gyson, hyd nes bod yn ysgafn i frown euraidd. Bydd yr almonau'n parhau i dywyllu i frown euraidd cyfoethog unwaith y byddant yn cael eu tynnu o'r olew. (Byddwch yn ofalus peidio â gadael i'r olew fynd mor boeth bod yr almonau'n brownio'n rhy gyflym ac yn cymryd blas losgi; dylai'r ffrio gymryd tua bump i 10 munud i'r almonau lliwio'n iawn fel eu bod yn cael eu coginio tu mewn yn ogystal ag allan. )
 5. Draeniwch ac oeri yr almonau wedi'u ffrio.

Y Diwrnod Cyn - Eglurwch y Menyn

Y diwrnod cyn i chi gynllunio cymysgu'r gwerth , eglurwch y menyn.

 1. Toddwch y menyn dros wres isel mewn pot mawr nes bod y solidau llaeth ar wahân i waelod y pot ac mae ffurfiau ewyn ar y top.
 2. Chwiliwch yn ofalus a thaflu'r holl ewyn.
 3. Rhowch y pot yn yr oergell a gadael dros nos.
 4. Yn y bore, bydd y menyn yn galed a gall y solidau llaeth gael eu tywallt. Cadwch y menyn eglur yn yr oergell nes ei fod yn barod i'w ddefnyddio.

Gwneud y Sellou

 1. Toddwch y menyn eglur a'i neilltuo.
 2. Mewn powlen gymysgedd fawr, chwistrellwch y blawd brown, siwgr powdwr, sbeisys a halen trwy gribiwr dirwy. Anwybyddwch unrhyw peli bach o flawd brown sy'n aros yn y criatr. Defnyddiwch eich dwylo i daflu a chymysgu'r cymysgedd yn drwyadl.
 3. Mwynhewch y hadau sesame tost mewn prosesydd bwyd yn ofalus hyd nes y bydden nhw'n bron yn debyg. (Rwy'n hoffi cadw bowlen o sesame unter i'w gymysgu i mewn i werthu am wasgfa a gwead.)
 4. Ychwanegwch y sesame ddaear i'r gymysgedd blawd.
 5. Nesafwch yr almonau wedi'u ffrio Nesaf (Rwyf yn malu hanner yr almonau i glud llyfn, a'r hanner arall hyd nes i'r olewau gael eu rhyddhau). Ychwanegwch yr almonau i'r cymysgedd hefyd.
 6. Nesaf, defnyddiwch eich dwylo i daflu popeth gyda'i gilydd yn drylwyr. Blaswch ac ychwanegu ychydig mwy o siwgr neu sbeisys os dymunwch.
 7. Yn gweithio'n raddol yn ddigon y menyn toddi, wedi'i esbonio i ffurfio cymysgedd glist sy'n ddigon llaith i gludo i mewn i bêl neu dwmp.
 8. Peidiwch â'i werthu am ychydig funudau i sicrhau bod popeth yn gymysg yn drylwyr cyn trosglwyddo i gynhwysydd plastig. (Bydd y gwerthiant yn parhau i amsugno'r menyn a sychu ychydig wrth iddo gael ei storio.)
 1. Gadewch eich gwerthu i oeri, ac wedyn ei orchuddio.
 2. Rydych chi'n cadw'n dda am ddau fis neu fwy mewn cynhwysydd plastig araf; gellir ei rewi hefyd am hyd at chwe mis. Caniatáu i chi ei werthu yn barod i eistedd am ddiwrnod neu ddau cyn rhewi. I wasanaethu, siapiwch darn o werthu ar blât bach. Addurnwch gyda siwgr powdr wedi'i sifted a / neu almonau wedi'u ffrio.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 500
Cyfanswm Fat 38 g
Braster Dirlawn 9 g
Braster annirlawn 17 g
Cholesterol 24 mg
Sodiwm 362 mg
Carbohydradau 34 g
Fiber Dietegol 9 g
Protein 12 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)