Rysáit Puff Hufen

Mae'r puff hufen perffaith wedi'i wneud gyda chrosen choucs a'i lenwi â hufen pastew fanila. Mae'n bwdin syml a chanddog, ac mae'r cyferbyniad rhwng cregyn crispy y crwst a'r hufen pastew lliwgar yn eithaf syfrdanol.

I wneud puffiau hufen wedi'u rhewi, eu llenwi â hufen iâ fanila ac yna eu cadw yn y rhewgell. Yna, pan mae'n amser i'w gwasanaethu, tywalltwch nhw gyda syrup siocled.

Nodyn: Mae'r weithdrefn isod yn tybio eich bod wedi gorffen cymysgu'ch toes chopi choucs, ond nid ydych wedi ei bobi eto. I adolygu, dyma'r rysáit ar gyfer pasteiod choucs . Byddwch hefyd angen swp o hufen pasteiod ar gyfer y llenwad.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Gosodwch eich bag pibio (neu fag crwst) gyda tho ½ modfedd (1 cm) a'i llenwi gyda'r toes choucs. Mae'n haws gwneud hyn os byddwch chi'n ffitio'r bag i lawr i mewn i jar cwart, tynnwch y bwndyn dros ben y jar, yna rhowch y cymysgedd ynddi.
  2. Pibell 1½ modfedd (4 cm) o dysgl o toes ar daflen bara wedi'i haenu neu wedi'i haenu, gan sicrhau eich bod yn gadael tua 2 modfedd rhwng pob un. Nawr yw pan fyddech chi'n eu brwsio gyda golchi wyau os ydych chi eisiau ychydig o liw euraidd.
  1. Trosglwyddwch y daflen i'r ffwrn a'i goginio am 10 munud. Yna, tynnwch y gwres i 375 ° F a chogwch am 25 i 30 munud arall, nes bod y crwst yn frown euraid gyda chregen croen neis.
  2. Nawr, trowch y ffwrn allan a gadewch i'r puffau fod yn oer yn y ffwrn am 30 munud gyda'r drws ffwrn yn agor.
  3. Cymerwch y puffs allan a gadael iddyn nhw oeri gweddill y ffordd ar rac. Mae angen iddynt gael eu hoeri'n llawn cyn i chi eu torri a'u llenwi.
  4. Pan fydd y pyllau yn oer, defnyddiwch gyllell miniog i dorri'r topiau'n ofalus. Dychmygwch eich bod chi'n gwneud het bach i bob un.
  5. Llenwch fag pori ffres gyda'ch hufen pasen, a phibellwch bob puff llawn o hufen. Yna disodli'r topiau, llwch y topiau â siwgr powdr a'u gwasanaethu.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 29
Cyfanswm Fat 3 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 9 mg
Sodiwm 5 mg
Carbohydradau 1 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)