Rolls Cinnamon Gwneud-Ahead Gyda Chews Hufen Icing

Mae'r rholiau sinamon anhygoel, butri hyn yn berffaith ar gyfer bore gwyliau neu brecwast teulu arbennig oherwydd eu bod yn cael eu gwneud cyn y tro ac wedi'u rhewi nes eich bod yn barod i bobi a'u mwynhau.

Mae'r toes yn feddal a chwarel, yn debyg i brioche, felly mae cymysgydd stondin yn ddelfrydol.

Lledaenwch y caws hufen hawdd sy'n taro ar y rholiau sinam cynnes a mwynhewch!

Gweld hefyd
Rolliau Cinnamon Pwmpen Gyda Chews Hufen Icing

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Yn y bowlen gymysgu o gymysgedd stondin gyda bachyn toes, cyfuno'r burum sydyn gyda'r dŵr gwlyb. Gadewch i sefyll am 5 munud. Ychwanegwch y powdwr llaeth sych, blawd bara, blawd pwrpasol, siwgr gronog, 2 llwy de o fanila, os yw'n defnyddio, powdwr pobi, halen ac wy. Cymysgwch gyda'r bachyn toes nes bod y toes yn dod at ei gilydd ac yn dringo'r bachyn toes. Ymunwch â'r peiriant am 3 munud. Ychwanegwch y menyn, ychydig lwy fwrdd ar y tro.
 1. Bydd yn cymryd sawl munud i ymgorffori'r menyn, ac efallai y bydd angen i chi dorri'r toes i ffwrdd o'r bachyn toes gyda sbatwla o dro i dro. Pan fydd y menyn wedi ymgorffori'n llawn i'r toes (bydd yn debyg i batter), parhewch â'r penlinio, gan ychwanegu digon o flawd i ffugio'r gymysgedd oddi ar ochr yr bowlen. Gludwch am tua 6 munud yn hirach, hyd yn llyfn a sgleiniog.
 2. Llinellwch sosban 13x9-modfedd gyda phapur darnau. Gwasgwch y toes yn y sosban. Gorchuddiwch â lapio plastig a gadewch i chi orffwys ar dymheredd yr ystafell am 45 munud. Rhewewch dros nos.
 3. Y bore wedyn, mae menyn yn sosban pobi 13x9-modfedd.
 4. Tynnwch y toes oddi ar yr oergell a gadewch i chi sefyll ar dymheredd yr ystafell am ychydig funudau i gymryd y sosgi.
 5. Mewn powlen, cyfunwch y siwgr brown a'r sinamon.
 6. Rholiwch y toes yn ysgafn i betryal hyd yn oed, tua 15- x 1- modfedd. Rhowch 6 lwy fwrdd o fenyn meddal dros y toes o fewn tua 1/2 modfedd ar hyd y pennau hir.
 7. Chwistrellwch gyda'r cymysgedd siwgr brown a sinamon. Gan ddechrau ar ben hir, rholio i fyny.
 8. Torrwch i mewn i 12 darn, tua 1 modfedd neu ychydig yn fwy mewn lled. Rhowch y sleisennau yn y badell pobi. Ar y pwynt hwn, mae'n bosibl y byddwch yn cwmpasu'r sosban gyda ffoil a rhewi am hyd at 1 mis neu barhau gyda'r pobi.
 9. Pe bai'r rholiau wedi'u rhewi, tynnwch nhw allan o'r rhewgell tua 1 1/2 awr cyn i chi gynllunio eu pobi.
 10. Cynhesu'r popty i 350 ° F.
 11. Bacenwch y rholiau am tua 25 i 35 munud, neu hyd yn oed yn frown euraid.
 12. Cyfunwch y cynhwysion eidion a'u curo nes eu bod yn llyfn, gan ychwanegu digon o laeth i wneud y cysondeb cywir iddynt ar gyfer lledaenu neu sychu.
 1. Lledaenu neu echdrochio dros y rholiau sinamon cynnes.

Mae'n gwneud 1 dwsin.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Bunnau Cinnamon ar gyfer y Peiriant Bara

Mwyaf o 16 Ryseitiau Melin Gorau

Ein Ryseitiau Orau Brecwast Wyau

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 560
Cyfanswm Fat 25 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 123 mg
Sodiwm 1,152 mg
Carbohydradau 71 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 14 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)