Rysáit Salad Eggplant Rhostog Twrcaidd

Salad eggplant wedi'i rostio wedi'i wneud yn arddull Twrcaidd yw un o'm hoff ffyrdd o ddefnyddio eggplant. Mae'n draddodiadol yn cael ei fwyta fel dechrau oer, neu ' meze ', ond mae hefyd yn gweithio fel dip dipyn. Dim ond tri phrif gynhwysyn sydd gan salad eggplant, ond mae'n eithaf amser i baratoi. Mae rhostio'r eggplants yn cymryd y rhan fwyaf o amser, ond mae'n werth chweil.

Er mwyn gwneud pethau'n haws, gallwch chi roi eggplant tun yn ei le, er nad yw'r blas byth mor ffres. Gallwch ddod o hyd i eggplant wedi'i rostio ger y picls neu ran llysiau tun eich archfarchnad neu mewn cricwyr Dwyrain Canol a Thwrcaidd.

Os ydych chi'n caru unrhyw beth ag eggplant, llwybro o'r golau hwn, bydd y salad ffyrnig yn eich cario i ffwrdd. Ond mae'n rhaid i chi gael y cysondeb yn iawn, neu efallai y byddwch chi'n siomedig. Mae cyfuniad da yn ysgafn mewn lliw a gwead, gyda dim ond y swm cywir o olew olewydd. Gall gormod o olew ei gwneud hi'n drwm ac yn gorbwyso blas rhyfeddol, ysmygu'r eggplant. Bydd angen arddwrn cryf arnoch hefyd i chwipio'r fforch i'r cysondeb perffaith. Peidiwch â defnyddio cymysgydd neu bydd eich salad yn ddyfrllyd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Yn gyntaf, rhostiwch eich eggplants ar y gril a thynnwch y mwydion. Dysgwch Sut i Gwnblannau Rhostog Tân
  2. Unwaith y byddwch chi wedi tynnu'r cnawd ac wedi gwaredu'r croen a'r hadau, defnyddiwch ef ar unwaith. Os na, gadewch i'r mwydion eistedd mewn powlen gyda rhywfaint o ddŵr a sudd lemwn ynddi. Mae hyn yn atal yr eggplant rhag tywyllu. Os ydych chi'n defnyddio eggplant tun, sgipiwch y camau uchod.
  3. Rhowch eich eggplant i mewn i wifren ddirwy a gwasgu unrhyw hylif gormodol. Trosglwyddwch y mwydion i bowlen gymysgu.
  1. Ychwanegwch olew olewydd, halen, pupur a garlleg wedi'i falu dewisol.
  2. Gyda fforc, chwipiwch y cymysgedd nes ei fod yn dod yn unffurf, golau a ffyrnig heb unrhyw darnau mawr neu llinynnau eggplant. Gall hyn gymryd rhywbryd. Efallai y bydd yn rhaid ichi gymryd nifer o egwyliau i mewn i orffwys eich braich.
  3. Unwaith y bydd y purîn yn barod, gallwch droi yn syth i'ch mayonnaise neu iogwrt dewisol. Chill cyn gwasanaethu.

Mae'r ffordd traddodiadol o fwyta salad eggplant yn syth i fyny fel blasus neu salad. Mae hefyd wedi ei ledaenu ar gracwyr crunchy, tost melba neu fara tost.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 111
Cyfanswm Fat 8 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 43 mg
Carbohydradau 10 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)