Rysáit Tartur Lemonig Clasurol

Mae'r tarten lemwn clasurol syml hwn yn waith celf! Mae gwneud llanast y lemwn yn cymryd ychydig o waith ond yn mynd yn gyflym ac mae'n werth yr ymdrech. Mae'r gwead yn hollol esmwyth ac mae'r blas yn byrstio â blas lemwn.

Mae'r criben tart a ddefnyddir yma wedi'i wneud gyda almonau tost a chyffwrdd fanila. Mae'n wirioneddol ategu'r lemwn yn dda ac mae ganddi wead mochyn braf iawn.

Mae'r pwdin glasurol hwn yn wir yn dweud y Gwanwyn ac mae'n berffaith ar gyfer gwyliau neu giniawau teuluol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhyrchu almonau wedi'u tlicio trwy eu taenu yn gyfartal ar ddalenni cwci a'u gosod mewn ffwrn gynhennaidd neu ffwrn tostiwr ar 325 ° F.
 2. Gwyliwch yn ofalus a rhostiwch nes byddwch chi'n cael y lliw dymunol yr ydych yn chwilio amdano (7-10 munud).
 3. Trosglwyddwch i plât i oeri cyn ei ddefnyddio.

Gwnewch y Crust:

 1. Rhowch badell darn ffrwythau 9 modfedd gyda gwaelod symudadwy i mewn i'r oergell yn ôl yr angen.
 2. Rhowch y blawd, almonau, siwgr, menyn, fanila, almon a halen i brosesydd bwyd.
 1. Gorchuddiwch a phwls nes ei fod wedi'i gymysgu'n unig. Bydd cynhwysion yn cadw at ei gilydd pan fyddwch chi'n eu bwyso gyda'ch bysedd.
 2. Ychwanegwch y dŵr iâ yn raddol, 1 llwy fwrdd ar y tro, gan droi nes bod y cymysgedd yn ffurfio toes meddal. Peidiwch â gor-gymysgu na fydd y crwst mor dendr.
 3. Gwasgwch ar y gwaelod ac i fyny ochr yr ymylon.
 4. Papur croen wedi'i osod â phowt neu ffoil alwminiwm ar y tart a gorchuddio â chi am gwpan o reis neu ffa sych.
 5. Pobwch am 350 ° am 15-20 munud.
 6. Tynnwch bapur neu ffoil a'i fwyta am 10 munud arall nes ei fod yn frown yn ysgafn.
 7. Tynnwch ac oeri ar rac wifren.

Paratowch y Lemon Curd:

 1. Mae gwres dros canolig uchel yn dod â modfedd neu ddau o ddŵr mewn pot i fudferu. Dewiswch fowlen fetel fawr a fydd yn ffitio'n hyfryd dros y pot ffugio. (Nid yw boeler dwbl yn gweithio'n rhy dda ar gyfer y dechneg hon oherwydd eich bod wir angen ardal eang i chwistrellu'n egnïol!)
 2. Yn eich powlen metel fawr, gwisgwch yr wyau, y melyn a'r siwgr am oddeutu 1 munud, neu hyd nes y cyfunir y cymysgedd.
 3. Gosodwch y bowlen dros y pot gwifio a chwipio'r gymysgedd. Bydd gwisg fawr yn gwneud hyn yn haws. Trowch y bowlen tra byddwch chi'n chwistrellu felly nid yw'n mynd yn rhy boeth mewn unrhyw ardal a chwistrellwch yr wyau! Dylai eich cymysgedd fod yn gynnes ond byth mor boeth na allech chi gadw'ch bys ynddi.
 4. Pan fydd eich cymysgedd wy yn tyfu (tua 2 funud), dechreuwch ychwanegu'r sudd lemwn ychydig ar y tro. Parhewch i chwistrellu a phan mae'r cymysgedd yn ei drwch eto, ychwanegwch ychydig mwy o sudd lemwn. Ailadroddwch nes eich bod wedi defnyddio'r holl sudd lemwn. Dylai'r gymysgedd sy'n deillio o fod yn llyfn ac yn sgleiniog.
 1. Diffoddwch y gwres ond gadewch eich bowlen dros y dŵr poeth. Chwisgwch yn y menyn un darn ar y tro.
 2. Arllwyswch eich cig lemwn yn gyfartal yn eich cragen tart precooked.
 3. Gadewch i'r tart gael ei osod ar dymheredd yr ystafell am o leiaf awr neu ddwy i'w drwch.
 4. Gweini ar dymheredd ystafell neu oer. Chwistrellwch â llwch ysgafn o siwgr powdr, os dymunir, ychydig cyn ei weini.

Mwy o Ryseitiau Pwdin Lemon Delicious:

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 356
Cyfanswm Fat 24 g
Braster Dirlawn 11 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 217 mg
Sodiwm 213 mg
Carbohydradau 29 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 9 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)