Rysáit Ter Esterhazy Hwngari - Esterhazy Torta

Mae toer Esterhazy Hwngari yn bwdin gyfoethog sy'n cynnwys sidan siocled wedi'i gyfuno rhwng pedair haen o gacen sbwng. Fe'i enwyd yn ôl pob tebyg ar ôl y Tywysog Esterhazy o Hwngari o'r 19eg ganrif, o deulu yn agos at frindal Awstriaidd (a'u holl fwdinau gwych!).

Mae hwn yn rysáit traddodiadol o'r Hen Byd, felly bydd yn cymryd peth amser, ond NID yw'r icyn fondant yw'r math y mae'n rhaid ei glinio, ei haeddfedu am sawl awr a'i ail-greu.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Ar gyfer y cacen sbwng: Ffwrn gwres i 350 gradd. Panelau pobi rownd pedair (8 modfedd) gyda chylchoedd darnau. Fel arall, gallwch llinellau un (8 modfedd) gyda parchment, ond bydd yn rhaid i chi rannu'r gacen hon yn bedair haen.
 2. Rhowch hogiau wyau gyda siwgr hyd nes y bydd golau a lemwn yn lliwgar. Chwistrellwch almonau daear a blawd dros fwydu a phlygu'n ysgafn. Plygwch y gwyn wyau a sudd lemwn neu fanila yn ofalus er mwyn peidio â difetha'r batter.
 1. Cymerwch y porth yn gyfartal i sosbannau wedi'u paratoi. Ar gyfer pedair sosban, pobi tua 10-15 munud neu hyd nes bydd cacennau sy'n tynnu oddi ar ochrau'r sosban ac ar y llawr yn frown euraid. Ar gyfer un sosban, pobi 30-40 munud neu nes euraidd ar y gwaelod. Cool yn y pansi.
 2. Yn y cyfamser, paratowch y siocled siocled : toddi siocled mewn powlen wresog yn y microdon. Trowch atoch a'i neilltuo i oeri. Gyda chymysgydd stondin neu gymysgydd llaw, guro'r menyn gyda'r atodiad padlo ar isel am 2 funud, canolig am 3 munud ac yn uchel am 5 munud. Trosglwyddo i bowlen fawr.
 3. Rhowch blewiau wyau a siwgr ar ben y boeler dwbl dros wres canolig. Chwiliwch yn ofalus i 120 gradd ar thermomedr candy. Trosglwyddwch i bowlen gymysgedd glân a sych a'i guro gyda'r bêl balwn yn uchel hyd nes y bydd y brig yn gyflym, tua 5 munud. Plygwch siocled i mewn i fenyn, yna plygu mewn gwyn wy.
 4. I Ymgynnull: Ar blatyn gweini, rhowch un haenen cacen sbwng a'i ledaenu gydag 1/4 siâp bach siocled. Ailadrodd 2 fwy o weithiau a'r brig gyda'r haen olaf cacen sbwng. Archebwch yr 1/4 olaf o glithynenen ar gyfer yr ochrau. Rheweirch, wedi'i orchuddio, 1 awr.
 5. Paratowch y Grysglod Apricot: Rhowch y cymysgedd bricyll a brwshwch y cacen uchaf gyda gwydro a gadewch iddo sychu am 15 munud.
 6. Yn y cyfamser, gwnewch y Fondant Icing: Rhowch yr holl gynhwysion fondant mewn sosban fach a'i droi'n gymysgu'n dda. Gosodwch dros wres isel a'i droi nes ei ddiddymu. Peidiwch â gadael i'r tymheredd fwy na 100 gradd ar thermomedr candy. Os nad yw gwydro yn edrych yn ddigon anghyson, ychwanegwch fwy o siwgr melysion.
 1. Rhowch gymysgedd olew siocled mewn potel gwasgu a'i neilltuo. Arllwyswch fondant cynnes dros y torte, gan dynnu fel bod y brig cyfan wedi'i orchuddio. Os yw rhywfaint yn diflannu i lawr yr ochr, mae hynny'n iawn oherwydd bydd yn cael ei orchuddio â'r ffonenyn bach. Os yw'n edrych yn rhy dryloyw, bydd yn rhaid ichi wneud cais am gôt arall, ond aros nes bod yr un hwn yn sychu.
 2. Os yw'r fondant yw'r ffordd yr ydych yn ei hoffi, cyn iddo sychu, cymerwch y botel gwasgu a thynnu 4 cylch neu gylchoedd crynoledig ar ben y torte. Gan ddefnyddio sglefr neu flaen cyllell, llusgwch hi'n ysgafn trwy'r llinellau o ganol y torte i'r ymyl 8 gwaith i wneud patrwm cawr.
 3. Frostiwch ochr y torte gyda'r frostio neilltuedig, gan bwyso yn yr almonau wedi'u sleisio. Rhewewch nes y byddwch yn barod i wasanaethu. Ar gyfer slicing haws, torrwch y torte tra bo'n oer ond gadewch iddo ddod i dymheredd yr ystafell cyn ei weini. Mae hwn yn bwdin gyfoethog iawn, felly mae taflenni bach yn gweithio orau.