Calorïau Avocado a Gwybodaeth Maethol

Beth yw gwerth maethol avocado? Gwneud guacamole cartref ac mae angen i chi wybod faint o fraster y byddwch chi'n ei fwyta? Yn meddwl am faint o galorïau sydd mewn avocado? Darllenwch ymlaen i ddarganfod popeth y mae angen i chi wybod am y braster a'r calorïau mewn afocado, gan gynnwys proffil maethol llawn.

Yn gyntaf, Pa mor fawr yw "Un Gwasanaeth" o Avocado?

Mae'r wybodaeth maethol a ddarperir yma ar gyfer un avocado canolig, tua maint eich pist neu ychydig yn fwy.

Gall afocados amrywio'n fawr yn eu maint ac yn dibynnu ar ba fath o avocado ydyw, felly cofiwch y bydd afocado llai ychydig yn llai braster a chalorïau, ac efallai y bydd mwy o afocado yn fwy. Ystyriwch hefyd y gall maint y pwll avocado amrywio, gan adael cnawd afocado mwy neu lai gwirioneddol y tu mewn.

Angen rhywbeth ychydig yn fwy sicr? Cael raddfa fwyd a phwyso'ch avocado. Mae'r wybodaeth maethol isod ar gyfer avocado sy'n pwyso 150 gram.

Gweler hefyd: Sut i aeddfedu afocados yn gyflym

Faint o Calorïau sydd mewn Un Avocad?

Yn ôl cronfa ddata faethol yr UDA, mae gan un avocado cyfrwng (tua 150 gram) gyfanswm o 240 o galorïau . Cofiwch, bydd faint o fraster a chalorïau yn eich avocado yn amrywio yn ôl pa mor fawr ydyw.

Faint o Fat In A Avocado?

Mae gan un afocado canolig 22 gram o fraster (eto, ar gyfer avocado sy'n pwyso tua 150 gram). Dyna tua 34% o'r lwfans a argymhellir, yn seiliedig ar ddeiet 2000 o laeth calorïau ar gyfartaledd.

Bydd eich anghenion maethol eich hun, wrth gwrs, yn amrywio, yn dibynnu ar eich oedran, pwysau, a lefel gweithgaredd. Y newyddion da yw bod afocados'n darparu braster llawer llai llai dirlawn, sef tua 3 gram. Dim ond 16% o'r lwfans dyddiol a argymhellir o fraster dirlawn ydyw.

Gweddill y Dadansoddiad Maeth

Dyma broffil maeth cyflawn ar gyfer afocados.

Mae un afocado canolig yn darparu:

Mwy o Helpu Avocado

Dyma bopeth y mae angen i chi wybod am afocados:

Ryseitiau Avocado

Mae digonedd o bobl yn y byd hwn sy'n caru avocados yn llwyr! Os ydych chi'n un ohonyn nhw, mae'n debyg eich bod eisoes yn gwybod bod llawer o ffyrdd y gallwch chi ddefnyddio afocados, o brig tost syml i hwb smoothie i ychwanegu salad llenwi neu hyd yn oed fel llenwad ar gyfer sushi llysieuol. Neu, edrychwch ar yr un ar ddeg o ffyrdd gwahanol o wneud guacamole cartref .

Dyma ychydig o ffyrdd mwy anarferol a chreadigol nad ydych chi erioed wedi ceisio paratoi afocados: