Saws Wing Clasurol Buffalo

Ar gyfer pleidiau Super Bowl neu unrhyw gasglu lle mae pêl-droed ar yr amserlen, mae adennau Buffalo yn rhaid eu bod yn hors d'oeuvre trwm ar gyfer y bwrdd bwffe. Mae'r rysáit hon ar gyfer y saws eiconig wedi'i addasu o'r enw gwreiddiol, gan y Bar Anchor yn Buffalo, Efrog Newydd, gan y teulu Bellissimo. Heriwyd y cais hwn gan John Young, a gynhaliodd ei fod yn dyfeisio'r saws adain gyntaf, yn ei fwyty o'r enw John Young's Wings 'n' Things, hefyd yn Buffalo. Galwodd ei fersiwn mambo fersiwn. Waeth pwy sy'n cael y credyd, mae Americanwyr yn ddiolchgar.

Mae'r rysáit hon yn agos at y gwreiddiol; os ydych chi'n ychwanegu dash o had seleri a llwy de neu ddau o saws Tabasco a rhowch fargarîn ar gyfer menyn, bydd gennych y fargen go iawn, trwy garedigrwydd y Bar Anchor.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Y Saws

  1. Cymysgwch saws poeth Louisiana, menyn, finegr, pupur cayenne, powdr garlleg, saws Worcestershire a halen mewn sosban gyfrwng.
  2. Dewch â'r cymysgedd i fudferu dros wres isel, gan droi weithiau, nes bod y menyn yn toddi ac mae'r saws wedi'i gymysgu'n dda a'r cysondeb sydd orau gennych.

The Wings

  1. Mae'r rysáit wreiddiol o'r Bar Anchor yn syml. Rhowch gylch o gwmpas 30 o adenydd cyw iâr mewn dau sarn mewn ffresydd dwfn yn 375 F, pob swp am tua 15 munud.
  1. Draeniwch yr adenydd ar dywelion papur a phan fydd popeth wedi'i goginio, rhowch nhw mewn powlen fawr. Arllwyswch y saws dros yr adenydd poeth, gorchuddio'r bowlen a'i ysgwyd i guro'r adenydd yn llwyr. Gallwch hefyd daflu'r adenydd a'r saws gyda llwy neu sbatwla .
  2. Sleidwch nhw i'r ffwrn ar daflen pobi am ychydig funudau yn 300 F i'w gwneud yn ysgafn, os dymunir.

Llawysgrifau Traddodiadol

Pan fo adenydd Buffalo ar y bwffe, byddwch hefyd yn dod o hyd i ddipiau caws glas a moron a ffynion seleri. Mae'r blasau hyn yn gosod ei gilydd i berffeithrwydd.

Defnyddiau Eraill

Gellir defnyddio'r saws clasurol hwn hefyd i wneud brechdan cyw iâr Buffalo. Coginiwch frostiau cyw iâr heb eu croen heb eu croenu gyda phupur chili, halen a phupur mewn sgilet poeth am 10 i 15 munud. Rhowch ar y gofrestr coch a'r brig gyda saws Buffalo. Melt Monterey Jack neu provolone dros y cyw iâr am amrywiad cyfoethocach. Defnyddiwch y saws i wneud daflu adain Buffalo heb yr adenydd. Cymysgwch y cyw iâr wedi'i goginio a'i dorri'n ddarnau bite, saws Buffalo, caws hufen a ffresio. Gweini gyda ffynion seleri a moron a chracers.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 105
Cyfanswm Fat 12 g
Braster Dirlawn 7 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 31 mg
Sodiwm 418 mg
Carbohydradau 0 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)