Sbarffennod Porth-haenedig gyda Saws Thai Arbennig

Bydd y rysáit maenog hwn yn dysgu popeth y mae angen i chi ei wybod i goginio cregyn bylchog gwych. Yn gourmet iawn, mae hyn yn hawdd i'w wneud - mae'r amser coginio yn llythrennol 10 munud! A'r canlyniadau? Os ydych chi'n hoff o fwyd môr, byddwch chi'n disgyn mewn cariad â'r cregyn bylchog hwn, yn ogystal â'r saws syml iawn sy'n cyd-fynd â nhw. Yn wych am weini mewn parti cinio fel blasus, neu ar wely o lawtiau gardd cymysg am dapas rhamantus ar gyfer dau. Mwynhewch!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rinsiwch y cregyn bylchog ac yn sychu. Rhaid i'r cregyn bysgod fod yn sych iawn cyn ffrio er mwyn cyrraedd chwil dda.
  2. Gwisgwch wôc neu sosban ffrio mawr dros wres canolig-uchel (rhowch y badell i gynhesu o leiaf 1 munud). Ychwanegwch 2 lwy fwrdd. olew i'r wok neu'r sosban ffrio a chwythu o gwmpas.
  3. Rhowch y cregyn bylchog yn y sosban yn ofalus, gan adael digon o le rhwng felly bydd gennych le i droi. Gadewch i'r cregyn bylchau fynd heb eu trawsnewid am o leiaf 2 funud (bydd ceisio troi nhw yn rhy gynnar yn achosi croen i chwistrellu). Wrth goginio, tymorwch nhw gyda phinsiad o halen a phupur du.
  1. Defnyddiwch droiwr wy i droi y cregyn bylchog yn ysgafn. Tymor unwaith eto gyda halen a phupur. Mae cregyn bylchog yn cael eu gwneud pan fydd y ddwy ochr â chrib crisiog braf ac maent yn gadarn i'r cyffwrdd. Tynnu'r cregyn bylchog o'r wok / sosban a'i roi ar dywel papur neu lliain tân lân i ddraenio.
  2. Rhowch yr holl gynhwysion saws mewn sosban dros wres canolig. Yn sychu'n achlysurol, cynhesu'r saws am 1-2 munud yn unig - dim ond ddigon hir i ddod â blas y garlleg i ben a throi'r chili ffres (neu'r pupur coch) yn goch llachar. Peidiwch â choginio'r saws.
  3. Tynnwch o'r prawf gwres a blas, gan ychwanegu ychydig mwy o saws pysgod os nad yw'n ddigon saeth (1 llwy fwrdd), neu ychydig mwy o sudd calch os yw'n rhy salach. Ychwanegwch ychydig o siwgr os yw hefyd yn sur.
  4. Rhowch graeanog ar wely letys gyda'r coriander a'r basil ffres. Arllwyswch neu rho'r saws dros y cregyn bylchog. Gweini fel sydd, gyda reis, neu gyda bara ychydig o Ffrengig i gynhesu'r sudd. Diddymwch!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 165
Cyfanswm Fat 2 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 61 mg
Sodiwm 1,043 mg
Carbohydradau 30 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 9 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)