Siocled Siocled Hufen Hufen Iâ

Mae'r hufen iâ sglodion siocled ceirws wedi'i wneud gyda cherios ffres a siocled lled-sydyn neu ddryllyd mewn hufen iâ cwrtard vanilla cyfoethog.

Os ydych chi'n caru hufen iâ "Cherry Garcia" Ben a Jerry, byddwch wrth eich bodd â'r fersiwn cartref hon. Defnyddiais ceirios ffres, ond byddai ceirios wedi'u rhewi yn gweithio hefyd.

Rwyf wedi toddi sglodion siocled lled-sydyn ar gyfer y rysáit hwn (yn y llun), ond gellir defnyddio unrhyw siocled lled-sydyn neu ddryllog o ansawdd da. Yn hytrach na churnio'r ceirios i mewn i'r hufen iâ, rhoesais nhw i mewn i'r hufen iâ dal-meddal ac yna'n swirled yn ysgafn i'w dosbarthu.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch y ceirios wedi'u paratoi i mewn i sosban fach gyda 3 llwy fwrdd o siwgr ac 1 llwy fwrdd o ddŵr. Dewch â berwi dros wres canolig a choginio, gan droi'n gyson, am tua 4 i 6 munud, neu nes bod y ceirios yn feddal ac yn syrupi. Rhowch gynhwysydd, gorchuddio, ac oergell.
 2. Mewn sosban fawr cyfunwch yr hufen, llaeth, 1/3 cwpan y siwgr, ac 1 llwy de o dynnu vanilla neu fawn ffa vanilla.
 1. Mewn powlen fach, chwistrellwch y melyn wy gyda'r halen a'r cwpan 1/3 o siwgr sy'n weddill. Rhowch o'r neilltu.
 2. Cynhesu'r cymysgedd hufen a llaeth dros wres canolig nes ei fod yn dechrau berwi. Tynnwch y sosban o'r gwres. Wrth chwistrellu yn gyson, arllwyswch ychydig o 1 cwpan o'r cymysgedd poeth yn araf i mewn i'r wyau wyau.
 3. Ychwanegwch y cymysgedd yolyn wy i'r sosban a'i roi dros wres canolig-isel. Coginiwch, gan droi, nes bod y gymysgedd yn cyrraedd oddeutu 175 F i 180 F, neu nes bod y gymysgedd yn cotio cefn llwy. *
 4. Rhowch y cymysgedd trwy gribog rhwyll metel i mewn i fowlen. Gorchuddiwch ac oergell am o leiaf 3 awr, neu nes i chi oeri'n drylwyr.
 5. Trosglwyddwch y cwstard oer i'r gwneuthurwr hufen iâ a chnewyllwch yn dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.
 6. Yn y cyfamser, pan fo'r hufen iâ tua hanner ffordd drwy'r amser rhewi, toddiwch y siocled gyda'r olew llysiau mewn powlen dros ddŵr sy'n tyfu. Gadewch iddo oeri ychydig a'i roi mewn bag storio bwyd bach. Os yw'n caledu, rhowch y bag mewn dŵr cynnes.
 7. Pan fo'r hufen iâ wedi'i rewi'n feddal, torrwch darn bach oddi ar gornel y bag a chwistrellwch siocled yn araf i'r hufen iâ carthu. Bydd y siocled yn caledu yn yr hufen iâ carthu, gan greu sglodion siocled.
 8. Pan fydd yr hufen iâ wedi'i wneud, ei drosglwyddo i gynhwysydd rhewgell. Gorchuddiwch a rhewi am oddeutu 30 munud i gadarnhau ychydig yn fwy, ac yna troi neu dorri'r ceirios i mewn i'r hufen iâ dal-feddal.
 9. Gorchuddiwch a dychwelwch i'r rhewgell i rewi tan gadarn.

* Rhowch lwy i mewn i'r gymysgedd ac yna tynnwch eich bys i lawr cefn llwy.

Os yw'r llwybr yn aros yn glir ac mae'r ffilm a adawyd ar y llwy hyd yn oed ac nad yw'n rhedeg, mae'r cwstard yn barod.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Hufen Iâ Blackberry Gyda Hufen Sur

Hufen Iâ Hufen De Hufen

Hufen Iâ Coch, Gwyn, ac Glas (Mafon Coch a Llus Laser)