Stew Cig Eidion Gyda Dwmplenni

Mae'r rysáit blasus a sawrus hwn ar gyfer stwff eidion gyda phibellau yn cael ei wneud gyda chymysgedd bisgedi cartref. Mae'r twmplenni yn ffyrnig ac yn dendr, dim ond perffaith gyda'r stew cyfoethog. Ac mae'r cyfuniad o eidion gyda llysiau a llawer o berlysiau yn gwneud pryd cyfoethog a bodlon.

Dyma'r rysáit berffaith i wasanaethu ar noson oer y gaeaf pan mae'n eira a rhewllyd y tu allan. Mae hon yn rysáit popty araf, sy'n golygu, pan fyddwch chi'n cyrraedd adref, byddwch yn cael blas cyffrous o gig rhostio a llywio llysiau.

Mae'r dyluniadau yn hawdd eu gwneud gyda chymysgedd pobi cartref. Os nad oes gennych chi, gallwch roi cymysgedd pobi masnachol rydych chi'n ei brynu yn y siop yn ei le. Nid yw'r gyfrinach i doriadau piblyd yn hytrach na throi'r batter yn ormodol, ac i wneud yn siŵr bod y twmplenni'n cael eu gollwng i hylif diferu.

Y cyfan sydd angen i chi ei wasanaethu gyda'r rysáit clasurol hon yw salad gwyrdd crisp a rhai rholiau cinio cynnes neu sgoniau sawrus. Mae gwydraid o win coch, tân craciog, a'r stew hwn i gyd, sydd ei angen arnoch i gael noson hyfryd, cysurus yn y cartref.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch fraster dros ben o'r stêc a thorri'r cig eidion i mewn i ddarnau 1. Rhowch mewn crockpot 4 i 5-quart ynghyd â'r moron, seleri, winwns, garlleg, tomatos, broth cig eidion, lwy de 1-1 / 2 o siwm sych, marjoram , halen a phupur.
  2. Gorchuddiwch y popty araf a choginiwch yn isel am 8-9 awr nes bod llysiau'n dendr ac mae'r cig eidion yn dendr iawn. Yna, mewn powlen fach, cyfuno'r dŵr a'r blawd ac yn cyfuno â gwisg gwifren. Trowch y gymysgedd hwn yn y crockpot.
  1. Mewn powlen gyfrwng, cyfunwch y Cymysgedd Bisquick (neu unrhyw gymysgedd pobi a brynir), 1/2 llwy de the, llaeth a menyn wedi'i doddi cyn i'r cynhwysion sych gael eu gwlychu.
  2. Gollyngwch y bwlch plygu yn ôl y llwyau ar y cymysgedd cig eidion poeth a diferu yn y crockpot. Gorchuddiwch a choginiwch yn uchel am 25 i 35 munud, hyd nes y bydd y toothpick wedi'i blymio i ganol y twmplenni, yn dod allan yn lân. Gweinwch ar unwaith.

Calorïau: 290
Braster: 8 gram
Sodiwm: 600 mg
Carbs: 26 gram
Fitamin A: DV 100%

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 396
Cyfanswm Fat 15 g
Braster Dirlawn 6 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 107 mg
Sodiwm 568 mg
Carbohydradau 26 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 39 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)