Sut i Gnau daear Rhost (Yn y Shell neu yn y Silff)

Mae cnau cnau daear - a elwir hefyd fel cnau daear, neu goobers yn y De - yn gwneud byrbryd iach. Gall cnau daear coch gael eu rhostio neu eu cysgodi yn y gragen. Os ydych chi'n bwriadu eu rhostio a gwneud menyn cnau daear (isod), defnyddiwch fathau o Sbaeneg neu Rhedwr. I fwyta tu allan, mae mathau Virginia a Valencia orau.

Sut i Gnau daear Rhost yn y Shell

 1. I gnau daear wedi'u rhostio gartref, dechreuwch gyda 1 bunt o gnau daear ffres (sych, heb fod yn wyrdd) yn y gragen.
 1. Cynhesu'r popty i 350 F (180 C / Nwy 4).
 2. Rinsiwch y cnau daear mewn colander dan ddŵr sy'n rhedeg oer. Lledaenwch y cnau daear wedi'u golchi allan ar dywel ac yna'n sych.
 3. Rhowch y cnau daear mewn powlen fawr ac yn taflu gyda thua 1 llwy fwrdd o olew cnau daear neu fath arall o olew blas niwtral. Chwistrellwch y cnau daear gyda 2 lwy de o halen kosher.
 4. Trefnwch y cnau daear mewn un haen ar daflen pobi mawr. Defnyddiwch ddwy daflen pobi os oes angen i'w cadw mewn un haen.
 5. Rostiwch y cnau daear yn y ffwrn gynhesu am oddeutu 25 munud, gan droi a throi yn aml.
 6. Gadewch i'r cnau daear fod yn oer ychydig cyn eu bwyta.

Sut i Gnau Cnau Cysgodol wedi'u Rostio

 1. Trowch y cnau daear a'u harchebu ar daflen pobi fel yr uchod.
 2. Chwistrellwch y cnau daear yn ysgafn â halen a'u rhostio mewn ffwrn 350 F (180 C / Nwy 4) cynhesu am 15 i 20 munud, gan droi'n aml.

Gwneud Menyn Pysgnau Cartref

 1. Trosglwyddwch y cnau daear wedi'u rhostio i brosesydd bwyd.
 1. Proseswch y cnau daear am tua 45 i 60 eiliad. Torrwch ochr y powlen prosesydd â sbatwla a pharhau i brosesu am 2 i 3 munud. Bydd y gymysgedd menyn cnau mwn yn llyfn ac yn sgleiniog wrth wneud.
 2. Blaswch y menyn cnau mwn a rhoi melysydd (mêl, siwgr brown, nectar agave, surop maple, ac ati) a halen, i flasu.

Cnau Pwnnau Sych yn erbyn Pysgnau Gwyrdd

Cynghorau