Tynnwyd Rysáit Croquettes Porc

Mae croquetiau clasurol yn cael eu diweddaru gan Dewis Trendy ar gyfer blasus a bydd eich gwesteion yn gofyn am fwy. Fe allwch chi hefyd wasanaethu'r crocedau porc wedi'u tynnu ar gofrestr bara gwyn meddal ar gyfer cinio fel fersiwn fras o'r kroket broodje annwyl.

Rydyn ni wedi addasu rysáit porc hawdd ei bakio gan Marcus Polman o Het Perfecte Varken am ein crocedau porc wedi'u tynnu. Mae'n broses eithaf hir, ond mae'n werth yr ymdrech, ac fe ellir paratoi rhan porc tynnu'r rysáit ddiwrnod neu ddau ymlaen llaw. Hefyd, mae'n rhaid i'r salpicon ( gorchudd cig) orffwys dros nos, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio ymlaen llaw.

Os nad ydych chi'n gefnogwr o fyrbrydau wedi'u ffrio'n ddwfn, fodd bynnag, gallwch chi hefyd fwynhau'r porc wedi'i dynnu gyda rhywfaint o fara gwyn crwst neu wneud pryd o fwyd ohono, fel y gwnawn yn aml, trwy weini'r porc wedi'i dynnu dros ffa y llongau gwyn yn cael eu taflu yn y saws coginio barbeciw.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Ar gyfer y Porc wedi'i Dynnu:

 1. Cynhesu'r popty i 285 gradd F (140 gradd C). Torrwch y porc mewn darnau mawr a gosodwch mewn tun pobi mawr.
 2. Cymysgwch y cysgl gyda finegr, stoc, siwgr, mwstard, saws Caerwrangon, powdr chili a thym i greu saws barbeciw. Ychwanegwch y winwnsyn ac arllwyswch dros y cig.
 3. Gorchuddiwch y tun pobi gyda ffoil a chaniatáu i chi goginio am tua 3 awr, neu hyd nes y gallwch chi dorri i'r porc gyda llwy. Os oes gennych chi thermomedr cig, dylai tymheredd craidd y cig fod o leiaf 158 gradd F (70 gradd C). Gall yr amser coginio amrywio yn dibynnu ar faint y toriadau cig a'r cynnwys braster ohono.
 1. Tynnwch y ffoil o'r tun pobi a'i osod yn ôl yn y ffwrn am y 30 munud olaf, gan droi'r cig yn aml. Tynnwch y porc o'r saws barbeciw a'i ganiatáu i oeri. Unwaith y bydd wedi oeri, defnyddiwch ddwy forc i dynnu'r porc i mewn i edafedd bach suddiog.

Ar gyfer y Croquettes :

 1. Ffrwythau'r lardons mochyn mewn badell sawt ar waelod trwm i wneud y braster. Tynnwch y darnau cig moch crisp o'r padell a'i neilltuo. Trowch y gwres yn isel, a rhowch y sbri a'r garlleg yn y braster mochyn. Ychwanegwch y blawd a'r corn corn a chymerwch i ffurfio roux , gan goginio am ychydig funudau mwy ar wres isel iawn, tra'n troi'n barhaus fel nad yw'r roux yn dal.
 2. Yn y cyfamser, cynhesu'r stoc cyw iâr ac ychwanegu at y roux ychydig bychan, gan chwistrellu i atal lympiau. Tynnwch y sosban o'r gwres.
 3. Rhowch y gelatin ddeilen mewn dŵr oer am 5 munud i'w feddalu, yna ei dynnu a'i wasgu'n ofalus i ddileu unrhyw ddŵr dros ben. Ychwanegwch y gelatin i'r cymysgedd yn y sosban. Tymor gyda'r halen, pupur a thym.
 4. Nawr, ychwanegwch y porc wedi'i dynnu, y darnau cig moch a chwpan 1/5 y saws barbeciw lle'r ydych chi'n coginio'r porc wedi'i dynnu. Cymysgwch yn dda a chaniatáu i orffwys dros nos yn yr oergell. Pan gaiff ei orffwys, defnyddiwch llwy i greu peli maint cyfartal a rhowch y rhain mewn croquetiau siâp selsig.

Ar gyfer y Breading:

 1. Casglwch dri bowlen cawl: llenwch y cyntaf gyda flawd, yr ail gydag wy wedi'i guro, a'r drydedd gyda briwsion bara ffres (gweler y Cynghorau).
 2. Torrwch y crocedau yn y blawd, gan sicrhau eu bod wedi'u gorchuddio'n gyfartal. Ysgwydwch unrhyw flawd ychwanegol. Rhowch y crocedau'n fyr, un wrth un, yn y bowlen cawl gyda'r cymysgedd wyau wedi eu curo, gan ganiatáu i unrhyw wy sydd dros ben ddifa. Trosglwyddwch y crocedau, un wrth un, i'r dysgl gyda'r briwsion bara. Tosswch bob un yn y bum bach nes ei fod wedi'i orchuddio'n drylwyr. Gosodwch y crocedau am 15 munud i helpu'r cotio i gadw'n well. Nawr ailadroddwch y broses gyfan fel bod pob croquette yn cael cotio dwbl o flawd, wy a briwsion bara.
 1. Deep-ffy ar 356 gradd F (180 gradd C) mewn ffrwythau braster dwfn hyd nes ei fod yn frown euraid. Os nad oes gennych frechwr braster dwfn, cwblhewch sosban trwm neu waelod gyda digon o olew i ddod tua hanner ffordd i fyny ochr crocedi. Defnyddiwch olew blodyn yr haul neu olew arall sy'n addas ar gyfer tymheredd uchel. Cynhesu'r olew nes bod ychydig o friwsion bara yn clymu pan fyddwch yn cael eu taflu i mewn. Er mwyn atal gorlenwi y sosban, ffrio'r crocedau mewn cypiau bach am funud neu ddau ar bob ochr, neu hyd yn oed yn frown.
 2. Draeniwch y crocedau ar dywelion cegin papur a'u gweini'n boeth gyda lletemau o lemwn, piclau, a mwstard yn Iseldiroedd .

Awgrymiadau:

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol:

Ar gyfer y newyddion diweddaraf yn yr Iseldiroedd Bwyd - fe'i gwasanaethwyd yn ffres - ymunwch â ni ar Facebook a chyrraedd ein lluniau bwyd ar Pinterest.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 267
Cyfanswm Fat 13 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 75 mg
Sodiwm 775 mg
Carbohydradau 11 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 24 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)