Y Log Siocled ac Hufen Perffaith ar gyfer y Nadolig

Mae'r gofrestr siocled hwn o Julia Cranston yn berffaith ar gyfer y Nadolig. Mae'r log yn cuddio'r holl flasau a'r indulgentau sy'n addas ar gyfer y tymor.

Yn gyntaf, rhoddodd Roll Swistir siocled â haen drwchus o ganning siocled, yna un arall o hufen chwipio, ac fe'i gorffen gyda haen arall o ganache siocled trwchus . Ychwanegwch at hyn yn chwistrellu siwgr eicon a rhai addurniadau blasus, nid yn unig fydd gennych gacen flasus ond rhywbeth o sioe ar y bwrdd hefyd. Efallai y bydd yn rhaid i chi anghofio y diet ar yr un hwn, er mai dim ond darn bach sydd ei angen i werthfawrogi pa mor dda yw hyn. Mae'n Nadolig wedi'r cyfan.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 200C / 180C Fan / 180 / Nwy 6.
  2. Rhowch tun rolio Swistir 33 x 23cm, llinell gyda phaeniad pobi.
  3. Gan ddefnyddio bowlen fawr, chwistrellwch yr wyau nes eu bod yn lliwgar ac yn lliwgar. Symudwch dros y blawd a'r coco, plygu'r ddau gyda'i gilydd yn ofalus. Peidiwch â chymysgu drosodd.
  4. Arllwyswch y batri cacen i'r tun. Gwisgwch am 8-10 munud neu hyd nes bod y gacen yn euraidd ac wedi codi'n ysgafn
  5. Torrwch ddarn o berffaith pobi ychydig yn fwy na'r cacen. Rhowch gylch gwaith, chwistrellwch siwgr eicon a throi'r cacen yn gyflym ar y papur. Tynnwch y papur leinin.
  1. Sgôr yn ofalus 2.5cm i mewn o ochr hir y gacen. Gan ddechrau o'r rholfa uchaf, rhoi'r cacen i fyny gyda'r papur ar y tu mewn. Rhowch le i un ochr i oeri.
  2. Rhowch y siocled a hufen 450 ml i mewn i fowlen, rhowch dros sosban o ddwr sy'n diflannu yn fyr. Ar ôl toddi, rhowch i'r oergell i oeri a thori.
  3. Anfonwch y gacen yn ôl, lledaenwch yr ochr uchaf gydag 1/3 o frig hufen siocled gyda hufen chwipio a rholio unwaith eto, yr amser hwn mor dynn ag y gallwch.
  4. Cymerwch slice fach o bob pen, yna rhowch groesliniad oddeutu chwarter o ddiwedd y gofrestr. Rhowch y darn hirach o gacen ar blatyn gweini a rhowch y gofrestr lai ar ongl i fod yn debyg i gangen.
  5. Peipiwch yr hufen sy'n weddill yn ei hyd i gwmpasu'r cacen gyfan gan gynnwys y pennau. Fforchwch yr hufen siocled yn ofalus i ymuno â'r 'rhisgl' ychydig. Dust gyda siwgr eicon.

Sut i Gofrestru Log Yule

Am gyfarwyddiadau manwl ar sut i rolio'r log, gallwch weld y dechneg mewn lluniau cam wrth gam yma.

Daw'r gacen o Julia Cranston, bicer enwog yn Julia's Cakes and Bakes a phwc pobi yn Ysgol Fwyd Cooks yn Carlton Towers, ac fe'i hysbrydolir gan rysáit gan Mary Berry.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 488
Cyfanswm Fat 32 g
Braster Dirlawn 18 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 178 mg
Sodiwm 248 mg
Carbohydradau 44 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)