Zucchini a Casserole Stuffing

Mae zucchini wedi'u sleisio a'u moron wedi'u torri'n frwd i wneud y caserl blasus hwn. Mae rhai o'r ciwbiau stwffio yn ychwanegu blas a chorff at y llenwad, tra bod rhai yn gwneud i fyny'r topiad.

Mae'r caserole hon yn ffordd wych o ddefnyddio zucchini ffres aml, ac mae'r cymysgedd stwffio yn ei gwneud yn ddysgl ochr llenwi. Ewch ymlaen a defnyddio sboncen haf melyn os dyna beth sydd gennych chi. Neu defnyddiwch gyfuniad o zucchini a sgwash haf. Am lympiad o liw, ychwanegwch ychydig o lwy fwrdd o bupur coch coch wedi'i ffynnu, pupur coch coch wedi'i rostio, neu bentur. Gall y pryd hwn gael ei drawsnewid yn hawdd i fod yn gaserol prif ddysgl gyda thua 2 gwpan o gyw iâr neu dwrci wedi'i ffrio.

Os yw'r briwsion stwffio yn flasus, rhowch fwy o hyd iddynt gyda llwy de neu ddau o sesni dofednod , herbes de Provence , neu gyfuniad llysieuol Eidalaidd. Mae croeso i chi ychwanegu nionyn ychwanegol os hoffech chi.

Os ydych chi'n gwneud hyn yn bryd llysieuol, edrychwch ar y labeli ar y ciwbiau stwffio i sicrhau nad oes cyw iâr wedi'i restru yn y cynhwysion. Neu gwnewch swp o giwbiau stwffio tymhorol o'r dechrau (isod).

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 350 F.
 2. Menyn dysgl caserol 1 1/2-quart.
 3. Golchwch y zucchini a thorri'r pennau i ffwrdd. Torrwch y zucchini i mewn i sleidiau crwn 1/2-modfedd.
 4. Peelwch y moron a'i ysgubo ar dyllau mawr disg grater neu ddrwsio prosesydd bwyd.
 5. Rhowch y cylchoedd zucchini i mewn i sosban cyfrwng a gorchuddiwch â dŵr. Ychwanegu tua 1 llwy de o halen a'i roi i ferwi dros wres uchel. Gorchuddiwch y sosban a gostwng y gwres i ganolig. Coginiwch am ryw 3 i 4 munud, neu hyd nes y bydd yn dendr. Draeniwch y zucchini yn dda a'i neilltuo.
 1. Yn yr un sosban, toddi 4 llwy fwrdd o'r menyn dros wres canolig-isel. Pan fydd y menyn yn rhoi'r gorau i ewyn, ychwanegu'r moron a'r nionyn. Coginiwch am oddeutu 5 munud, neu hyd yn dendr, gan droi'n aml.
 2. Tynnwch y gymysgeddyn winwns a'r moron o'r gwres a thorrwch 1 1/2 cwpan o'r ciwbiau stwffio. Ychwanegwch yr hufen o gawl cyw iâr ac hufen sur.
 3. Ychwanegu zucchini a throi'r cymysgedd yn ysgafn nes ei gyfuno.
 4. Rhowch y cymysgedd yn y caserol 1 1/2-quart paratowyd.
 5. Mewn sosban dros wres canolig, toddiwch 2 llwy fwrdd o fenyn sy'n weddill; ychwanegwch y cwpan sy'n weddill o giwbiau stwffio. Dewch i wisgo'r ciwbiau gyda'r menyn.
 6. Chwistrellwch y ciwbiau stwffio yn gyfartal dros ben y caserol.
 7. Bacenwch yn y ffwrn gynhesu am 25 i 35 munud, neu nes boeth a bwlio.

Cynghorau

Os nad oes ciwbiau stwffio gennych, gwnewch nhw o'r dechrau. Cynhesu'r popty i 300 F. Sliwch dafyn o fara (ee, Eidaleg neu fath arall o fara nad yw'n rhy dwys ) mewn sleisen 1/2-modfedd. Torrwch y bara wedi'i dorri i mewn i giwbiau 1/2 modfedd. Trefnwch y ciwbiau bara ar daflen pobi mawr. Chwistrellwch yn ysgafn â phupur du halen, freshly ground, a chymysgedd plymio dofednod. Gwisgwch am tua 15 munud, neu hyd yn oed yn frown, gan droi bob 5 munud. Gadewch i'r ciwbiau fod yn oer a mesur 2 1/2 cwpan ar gyfer y rysáit.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 272
Cyfanswm Fat 20 g
Braster Dirlawn 9 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 35 mg
Sodiwm 345 mg
Carbohydradau 19 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)