Awgrymiadau Syrelli Cookie Araf Gyda Madarch

Mae madarch, broth cig eidion, a gwin coch yn gwneud prydau blasus a syml i'r ryseitiau syrloin i'w paratoi yn y popty araf. Sicrhewch fod gennych yr amser priodol i ganiatáu iddo goginio'n drylwyr cyn ei weini. Hefyd, er na ddylech chi o reidrwydd dreulio gormod o arian ar eich cig, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael toriad o ansawdd ar gyfer y pryd hwn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Tosswch giwbiau cig eidion gyda 3 llwy fwrdd o flawd. Cynhesu olew mewn sgilet fawr dros wres canolig-uchel. Brown y cig eidion ar bob ochr; ychwanegu madarch a choginio, gan droi, am tua 4 munud. Ychwanegwch y broth a gwin eidion; tywallt i gyd i mewn i'r popty araf. Ychwanegu'r halen a'r pupur; gorchuddiwch a choginiwch yn isel am 6 i 8 awr.
  2. Tynnwch y cig a'i neilltuo. Arllwyswch hylifau i mewn i sosban cyfrwng ac yn dod â berw. Mowliwch yn gyflym am tua 5 munud.
  1. Cyfunwch y 1 llwy fwrdd o flawd sy'n weddill gyda thua 1 llwy fwrdd o ddŵr oer. Ewch yn syth nes ei fod yn llyfn, yna troi i'r hylif diferu. Coginiwch, gan droi nes ei fod yn fwy trwchus. Blaswch ac addaswch sesiynau tymhorau, os oes angen. Ychwanegwch y cig eidion a'r madarch yn ôl i'r hylifau a'u gwresogi drwodd.

Gweini gyda reis neu datws.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 395
Cyfanswm Fat 17 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 112 mg
Sodiwm 648 mg
Carbohydradau 13 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 40 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)