Bara Raisin Cartref

Mae'r bara gwisgoedd cartref hwn yn fara blasus, wedi'i halogi yn ysgafn. Mae'r bara yn gwneud tost gwych. Mae croeso i chi ychwanegu 1 i 1 1/2 llwy de o sinamon yn y ddaear os yw'n well gennych fara haenen siâp. Gellir gwneud y bara gyda llugaeron neu gwregys sych hefyd. Mae'r rysáit yn gwneud dau darn.

Gweler y sylwadau darllenydd isod y rysáit am rai syniadau amnewid ac awgrymiadau cynhwysyn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Diddymwch y burum yn y dŵr cynnes.
 2. Mewn powlen fawr, cyfuno'r resins, menyn, siwgr, halen a llaeth poeth; cymerwch i ddiddymu'r siwgr. Gadewch y cymysgedd oer i fod yn wlyb.
 3. Stir 1 1/2 cwpan o'r blawd i'r gymysgedd llaeth; curo nes yn llyfn.
 4. Ychwanegwch gymysgedd yeast a'r wyau wedi'u curo; cymysgwch i gymysgu'n dda. Ychwanegwch ddigon o'r blawd sy'n weddill i wneud toes meddal ond stiff.
 5. Trowch y toes allan ar wyneb ysgafn a fflwmpio am tua 10 munud, nes bod y toes yn llyfn ac yn elastig.
 1. Manlen neu olew bowlen fawr.
 2. Rhowch y toes yn y bowlen wedi'i halogi. Trowch hi i mewn i saim arwyneb cyfan y toes. Gorchuddiwch y bowlen gyda thywel glân a gadael i chi sefyll mewn lle cynnes, di-drafft nes ei ddyblu mewn swmp, tua 1 i 1 1/2 awr.
 3. Punchwch y toes a'i rannu'n ddwy gyfartal. Gorchuddiwch y toes gyda thywel cegin a'i gadael i orffwys am 10 munud.
 4. Siapwch y toes i mewn i 2 dafyn a'u rhoi mewn 2 sosban paff 8-by-4-modfedd wedi'u harfogi.
 5. Gorchuddiwch y sosban gyda thywel cegin a gadewch i'r torthau godi am tua 45 i 60 munud, neu hyd nes y bydd y toes wedi dyblu bron yn sylweddol.
 6. Pobwch yn 375 F am 25 munud, gosod ffoil dros daflyd y 10 munud olaf os yw'r torth yn edrych yn rhy frown.
 7. Tynnwch y darnau o sosbenni a'u gadael i oeri ar raciau.

Amrywiadau

Sylwadau Darllenydd

"Fe wnes i ddefnyddio blawd gwenith gyfan yn hytrach na gwyn a dwbliodd y rhesins. Mae'n troi'n wych rydw i'n sicr o'i wneud eto." DD

"Doedd gen i ddim raisins, felly fe ychwanegwyd llugaeron a sultanas. Rwyf wedi lleihau'r halen a chlymu y toes yn fy ngwaith bara. Rwy'n cael 2 dail. Roedd y bara yn troi allan yn wych. Roedd yn feddal ac yn ddifyr. Fy ngŵr yn bwyta bron un porth. Byddaf yn sicr yn gwneud hyn eto. " LG

"Roedd y rysáit hon yn wych.

Nid oedd gen i drafferth yn dilyn y cyfarwyddiadau, ac roedd y canlyniad terfynol yn berffaith. Roeddwn i'n ei wneud i'm myfyrwyr fod yn driniaeth arbennig, ac roedden nhw'n ei garu. Rwyf hefyd wedi newid y rysáit ychydig yn unig ac yn defnyddio margarîn yn hytrach na menyn, ac roedd yn gweithio'n iawn iawn. "Sarah

"Rwy'n caru y bara. Roedd hi'n hawdd ei wneud ac yn bleserus i'w roi at ei gilydd. Oherwydd rhai alergeddau bwyd, roedd angen i mi wneud ychydig o addasiadau ar gyfer wyau, ychwanegais hwy yn olaf a defnyddiwyd un newydd ar gyfer egg. Ar gyfer llaeth, defnyddiais laeth reis a Ychwanegodd 1 1/2 llwy de o siwgr brown a syrup molasses ar gyfer rhywfaint o rwymo yn y llaeth reis ac am gic bach, sinamon tua 1 1/2 llwy de hefyd. Diolch am y rysáit sylfaen wych wrth ddefnyddio hyn gyda blawd nad yw'n wenith "Yummy iawn". Ivie

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 121
Cyfanswm Fat 5 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 65 mg
Sodiwm 334 mg
Carbohydradau 16 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)