Beddi Sandwich Cartref ar gyfer Barbeciw

Mae'r bwynau burum meddal, blasus hyn yn berffaith ar gyfer brechdanau cig eidion, cyw iâr, neu frechdanau cig eidion wedi'u torri, ac maent hefyd yn byns gwych ar gyfer byrgyrs.

Defnyddiais stamp rolio kaiser i wneud argraff ar y rholiau. Os nad oes gennych stamp, fflatiwch y peli toes ychydig gyda'ch llaw cyn pobi.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn powlen gymysgu neu ym mhowlen cymysgydd stondin, cyfuno'r burum a 1 cwpan o ddŵr. Gadewch i'r gymysgedd sefyll am 5 munud i hydrate y burum.
 2. Ychwanegwch y llaeth, blawd, halen, siwgr a menyn wedi'i doddi i'r gymysgedd burum. Cymysgwch nes bod y toes yn cael ei ffurfio. Gludwch â llaw ar wyneb ysgafn o ffwrn neu gydag ymlyniad bachyn toes y cymysgydd stondin tan yn llyfn ac yn elastig, tua 10 munud. Ychwanegwch fwy o flawd mewn symiau bach, yn ôl yr angen i gadw'r toes rhag cadw at ddwylo, bowlen neu arwynebau.
 1. Rhowch fowlen fawr gydag olew neu fenyn.
 2. Trosglwyddwch y toes i'r bowlen wedi'i halogi, rholiwch hi i ei guro'n drylwyr. Gorchuddiwch â lapio plastig a gadewch i'r toes godi am oddeutu 1 awr, neu hyd nes ei ddyblu yn swmp.
 3. Llinell 1 dalen fawr o bobi neu 2 fach gyda phapur.
 4. Rhowch y toes ar wyneb wedi'i ffynnu a'i blygu dros ychydig weithiau. Gadewch orffwys am 5 munud.
 5. Torrwch y toes i mewn i dogn 3-ons (fras) (bydd gennych ryw 38 i 40 ons o toes), felly dylai fod gennych o leiaf 12 dogn.
 6. Siapwch y rholiau i mewn i beli tynn ac yna eu fflatio ychydig â chilwch ffwrn eich llaw. Rhowch ar y daflen (au) pobi ar y palmant.
 7. Os oes gennych stamp rholio kaiser, stampiwch y topiau'n gadarn ond peidiwch â thorri drostynt. Trowch y rholiau wedi'u stampio drosodd felly mae'r argraff ar y gwaelod.
 8. Gorchuddiwch y rholiau gyda thywel cegin ysgafn a gadewch iddynt gynyddu mewn lle di-drafft am tua 45 munud.
 9. Chwistrellwch y rholiau'n ysgafn â chorn corn. Trowch y rholiau yn ysgafn iawn felly mae'r argraff (os ydych wedi defnyddio stamp) bellach ar y brig.
 10. Cynhesu'r popty i 400 F.
 11. Cyfunwch yr wy gyfan gyda 1 llwy fwrdd o ddŵr; gwisg i gymysgu.
 12. Golchi olew wyau dros bob bont. Chwistrellwch gyda hadau sesame neu hadau sesame tost, os dymunir.
 13. Pobwch am 16 i 20 munud, nes bod y brychau yn frown euraid. Bydd y rholiau tua 195 F yn y ganolfan pan fyddant yn cael eu gwneud.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Bysiau Brioche

Bara Ffrangeg Crusty a Delicious New Orleans

Rysáit Bara Pwmpernickel

Rolliau Rhyngosod Meddalyn Meddal

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 280
Cyfanswm Fat 11 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 82 mg
Sodiwm 1,030 mg
Carbohydradau 36 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)