Casserole Cyw Iâr a Blodfresych Isel-Carb

Mae blodfresych yn cymryd lle reis yn y caserl fferus blasus hwn. Mae'r dysgl un-pot yn gwneud y pryd perffaith i unrhyw un sy'n gwylio eu carbs. Mae hufen ychydig, rhywfaint o gaws cheddar, ac amrywiaeth o berlysiau yn jazz y caserole i fyny ac yn rhoi blas dda iddo.

Torrwch y bryfau cyw iâr i mewn i giwbiau neu eu sleisio i wneud toriadau tenau. Neu defnyddiwch dendrau cyw iâr yn y dysgl. Mae tywrau'r fron Twrci yn opsiwn bras arall. Os hoffech chi ychwanegu mwy o lysiau, sautewch rai madarch neu winwns ynghyd â'r cyw iâr a'u hychwanegu at y caserol. Neu, am lwydr o liw, trowch ychydig o bentur pysgod gyda chymysgedd y blodfresych a llysiau. I wneud caserl saucier, disodli'r hufen gyda 1 cwpan o'r saws gwyn cyfrwng sylfaenol hwn ; ei droi'n y reis ynghyd â hanner y caws wedi'i dorri. Defnyddiwch y cwpan sy'n weddill o 1/2 o gaws wedi'i dorri ar gyfer y brig.

Mae blodfresych wedi'i gratio'n gwneud reis ardderchog neu ddisodli cwscws. Defnyddiwch grater blwch neu brosesydd bwyd i groenio'r blodfresych (cyfarwyddiadau isod). Mae cyfuniad o blodfresych a brocoli yn opsiwn arall, gan gynnig lliw a blas ychwanegol.

Dywedodd un darllenydd ei bod hi'n defnyddio cyfuniad o brocoli wedi'i sleisio a blodfresych yn y caserol ynghyd â rhywfaint o hufen ychwanegol. Fe wasanaethodd y cyw iâr a llysiau gyda reis wedi'i goginio.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Patiwch y frostiau cyw iâr sych gyda thywelion papur. Torrwch ef mewn ciwbiau neu sleiswch yn llorweddol i wneud torchau. Chwistrellwch y cyw iâr yn ysgafn gyda halen a phupur.
 2. Cynhesu'r olew olewydd mewn sgilet drwm dros wres canolig; ychwanegwch gyw iâr a choginiwch nes ei frownio ar bob ochr a dim ond tendr, neu tua cyfanswm o 10 i 12 munud. Ychwanegwch yr hufen trwm a'i droi i ddarganfod unrhyw ddarnau brown.
 3. Cynhesu'r popty i 325 F (165 C / Nwy 3).
 1. Chwistrellwch ddysgl pobi 7-i-11-modfedd neu gaserole 1 1/2-quart gyda chwistrellu coginio di-staen; ychwanegwch y blodfresych wedi'i gratio.
 2. Chwistrellwch y blodfresych yn ysgafn gyda halen a phupur, powdwr nionyn (os yw'n defnyddio), basil a thym neu gyfuniad o berlysiau, a'r persli ffres.
 3. Ar ben y blodfresych â'r cyw iâr brown; gwisgwch gyda'r hufen.
 4. Chwistrellwch y caws cheddar dros bawb.
 5. Gorchuddiwch y caserwl yn dynn gyda ffoil a phobi am 15 i 20 munud.

Sut i Wneud "Reis Blodfresych"

 1. Torrwch ffrwythau o ben blodfresych a'u rhoi mewn prosesydd bwyd.
 2. Pwyswch nes bod y darnau blodfresych yn faint o grawn couscws neu reis.
 3. Ar gyfer grawn hwyr, defnyddiwch y disg draenio mawr ar y prosesydd bwyd neu defnyddiwch grater blwch.

Mae rhai posibiliadau prydau carbon isel eraill yn cynnwys berdys gyda garlleg , y tilapia hwn wedi'i bakio gyda garlleg , "pasta ", sboncen haf , waliau cig wedi'u stwffio a chacennau blodau blodau .

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 431
Cyfanswm Fat 30 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 10 g
Cholesterol 115 mg
Sodiwm 564 mg
Carbohydradau 9 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 32 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)