Brecwast Empanadas gyda Bacon ac Wyau

I'r rhai ohonom sy'n tueddu i fwyta brecwast ar y daith, mae empanadas brecwast yn opsiwn ardderchog. Gellir gwneud Empanadas ymlaen llaw ar y penwythnos pan fo mwy o amser i goginio brecwast mawr. Rhowch wyth mochyn ac wyau ychwanegol i'r empanadas, y gellir eu pobi, eu hoeri, a'u rhewi. Mae Empanadas yn ailgynhesu'n dda yn y microdon ar fore brysur yn ystod yr wythnos.

Nid oes raid i empanadas brecwast gael eu llenwi â bacwn ac wyau. Mae llenwadau traddodiadol fel cyw iâr a chig eidion hefyd yn flasus, neu gallwch wneud empanadas llysieuol gyda ffa, llysiau a / neu lenwi caws.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Paratowch y toes empanada a gadewch i'r toes orffwys yn yr oergell am o leiaf awr (dros nos yw'r gorau).
 2. Coginiwch y mochyn nes ei fod yn ysgafn ac yn draenio ar dywelion papur. Cromwch y cig moch yn fras.
 3. Chwisgwch yr wyau gyda'r llaeth a'r tymor gyda halen a phupur.
 4. Toddwch y menyn dros wres canolig mewn sgilet nad yw'n ffas. Ychwanegwch y crogfachau wedi'u torri a'u coginio am 2-3 munud, nes eu bod yn feddal.
 5. Arllwyswch yn yr wyau a choginiwch, gan droi, hyd nes ei fod wedi'i chwalu'n dda a'i goginio'n iawn. Cychwynnwch y caws hufen ychydig cyn tynnu wyau rhag gwres. Nid oes rhaid cymysgu'r caws yn dda.
 1. Cynhesu'r popty i 375 F
 2. Rhowch y toes empanada a'i dorri i mewn i gylchoedd o 6 toc o 6 modfedd o toes. Gadewch i gylchoedd orffwys am 5 munud.
 3. Rhowch llwyau o'r cymysgedd wy yng nghanol pob cylch toes, gan rannu'r cymysgedd yn gyfartal rhwng yr empanadas. Chwistrellwch rywfaint o bacwn a chaws jôp wedi'i gratio ar ben y gymysgedd wy, gan rannu'r caws a'r cig moch yn gyfartal rhwng yr 8 empanadas.
 4. Plygwch a selio'r empanadas (gweler sut i wneud empanadas ar gyfer cyfarwyddiadau cam wrth gam ar siapio empanadas).
 5. Rhowch empanadas ar daflen pobi. Chwisgwch wy gyda llwy fwrdd o ddŵr, a brwsiwch empanadas yn ofalus gyda'r golchi wyau.
 6. Gwisgwch empanadas am 25-30 munud, neu hyd yn oed yn frownog ac yn euraidd.
 7. Tynnwch y ffwrn a'i gadewch. Gall Empanadas gael ei lapio'n dda a'i rewi. Tynnwch empanadas ac ailgynhesu yn y ffwrn neu'r microdon.