Cacen Mole

Daeth y syniad cacen addurnol hon yn syth o gylchgrawn coginio yn yr Almaen. Mae'r cacen yn eithaf hawdd i'w wneud, fodd bynnag, mae angen iddo sefyll yn yr oergell am o leiaf ddwy awr cyn ei weini, felly cymerwch hynny i ystyriaeth.

Mae'r cacen yn cynnwys haen cacen siocled, hufen chwipio , a bananas ffres yn bennaf.

Gall y mochyn gael ei gasglu allan o farzipan neu fondant . Mae ryseitiau ar gyfer fersiynau cartref o'r ddau wedi'u cynnwys isod. Gallwch hefyd ddefnyddio marzipan neu fondant sydd wedi'i brynu ar y siop.

Os nad ydych chi eisiau neu os oes gennych amser i gerflunio maled siwgr, dewis arall addurno yw i blodeuo blodau eicon brenhinol a brynir dros ben y cacen gorffenedig.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Cacen:

 1. Cynhesu'r popty i 350 gradd F.
 2. Rhowch y badell gwanwyn 10-modfedd o frith.
 3. Rhowch y siwgr heb ei halenu a siwgr grwbanog gwyn gydag atodiad y cymysgydd hyd nes y bydd yn ffyrnig.
 4. Ychwanegu'r wyau un ar y tro a chyfuno'n drylwyr.
 5. Ychwanegwch y blawd, pobi powdwr pobi, powdwr coco a phinsiad halen. Cymysgwch i gyfuno'n drylwyr.
 6. Trosglwyddwch y toes i'r sosban gwanwynen wedi'i hapio a'i bobi am 30 munud neu hyd nes bydd cyllell wedi'i fewnosod i ganol y gacen yn dod allan yn lân.
 1. Tynnwch y cacen o'r ffwrn a'i gadewch yn llwyr.
 2. Trosglwyddwch y gacen yn oeri i blât gweini. Defnyddiwch llwy i greu twll yng nghanol y gacen, gan gloddio tua dwy modfedd yn ddwfn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael ffrâm 3/4 modfedd di-dor o gwmpas yr ochrau.
 3. Casglwch y darnau cacennau wedi'u daflu mewn powlen a'u crwmpio i wead dirwy.
 4. Mewn powlen fach, chwistrellwch y siwgr corn a siwgr powdr.
 5. Curo'r hufen gyda atodiad chwisg. Ychwanegwch y llwy de o ddarnau fanila pur ac ychwanegwch yn raddol y gymysgedd siwgr powdr, corndarch. Rhoi'r gorau i guro'r hufen pan fydd copa stiff ar ei ben.
 6. Plygwch y sglodion siocled bach neu ddarnau siocled wedi'u torri.
 7. Peidiwch â thorri'r bananas yn ddisgiau. Gosodwch nhw i lawr gan ffurfio haen y tu mewn i'r ffrâm cacennau gwag.
 8. Lledaenwch yr hufen chwipio ar y gacen yn ffurfio cromen. Chwistrellwch y briwsion cacen neilltuedig dros y gromen hufen i'w gorchuddio'n llwyr. Gwnewch yn siŵr nad oes gwyn yn dangos.
 9. Rhowch y gacen yn yr oergell a gadewch iddo sefyll am 2 awr.
 10. Yn y cyfamser, gwnewch y mochyn.
 11. Yn dibynnu ar ba mor fawr rydych chi am i'ch addurniad maen, Cymerwch law yn llawn marzipan neu fondant a chliniwch ychydig o ddiffygion o liwio bwyd brown i mewn i'r màs (sgipiwch y cam hwn os ydych chi'n defnyddio fondant siocled).
 12. Trowch oddi ar ddarn a rholio i mewn i bêl, yna ffurfiwch siâp gellyg. Defnyddiwch fag dannedd i godi tyllau i mewn i'r llygaid a rhedeg llinell o amgylch y rhan o bwynt siâp y gellyg ar gyfer y geg. Rhowch weddill y marzipan lliw brown rhwng eich dwylo i ffurfio siâp U. Rhowch y pen ar ben siâp U gyda'r trwyn yn pwyntio rhwng dwy ochr yr U.
 1. Lliw bach bach o bras marzipan. Rholiwch bêl fechan a'i atodi at y rhan bwysicaf o'r pen i greu trwyn. O'r dwylo ac atodi pennau pob braich o'r siâp U. Os oes gennych doriad blodau bach iawn, gallwch chi ddefnyddio hyn i dorri'r dwylo.
 2. Tynnwch y gacen o'r oergell. Rhowch y mole ar ben y cacen a'i gwthio'n ysgafn i'r hufen i'w ddiogelu.
 3. Torrwch y cacen a'i weini.

Gwnewch y Marzipan Cartref:

 1. Os ydych chi'n defnyddio blawd almon, sgipiwch y ddau gam nesaf.
 2. * I blanhigion almonau crai, eu berwi mewn dwr am funud, rinsiwch yn syth mewn colander gyda dŵr oer a gwasgarwch y croeniau gyda'ch bysedd. Byddant yn llithro'n hawdd.
 3. Pwyswch yr almonau wedi'u gwagio a llwy fwrdd o siwgr powdr mewn prosesydd bwyd nes eu bod yn cael eu pwmpio'n llwyr. Bydd y siwgr powdr yn atal y almonau rhag dod yn bap.
 4. Ychwanegwch y siwgr powdr i'r prosesydd bwyd a'r pwls nes bod y pryd almon a'r siwgr powdr yn cael eu cyfuno. Rwy'n hoffi tynnu'r llafn a defnyddio chwisg i dorri unrhyw lympiau sydd wedi ffurfio ac yna disodli'r llafn a phwls ychydig mwy o weithiau.
 5. Ychwanegwch y darn almon pur a'r rhosyn a'r pwls nes eu cyfuno.
 6. Ychwanegwch y gwyn wy a'r pwls nes bod y cymysgedd yn dod yn esmwyth.
 7. Tynnwch y cymysgedd oddi wrth y prosesydd a chliniwch y lliw bwyd. Os yw'r gymysgedd yn rhy wlyb ac yn gludiog, chwistrellwch siwgr powdr dros y gymysgedd ychydig ar y tro i'w glinio i mewn a'i gwneud yn fwy difrifol i'r marzipan. Os yw'r gymysgedd yn rhy sych, cribiwch mewn ychydig o ddiffygion o'r surop ŷd ysgafn.

Gwnewch y Fondant Marshmallow Cartref:

 1. Gosodwch eich cymysgydd gyda'r atodiad bachyn toes, Gorchuddiwch y tu mewn i'ch bowlen gymysgu a'r bachau toes gyda Crisco neu eu byrhau. Yna hefyd saethwch bowlen wres ddiogel a llwy bren.
 2. Rhowch marshmallows a dŵr yn y bowlen.
 3. Microdonwch y marshmallows am 30 eiliad ar y tro gan droi'r gymysgedd rhwng y llwy pren.
 4. Pan fydd y cymysgedd yn gysondeb Fluff Marshmallow, trosglwyddwch i'r cymysgydd ac ychwanegwch 2 chwpan o'r siwgr powdr.
 5. Parhewch i ychwanegu siwgr powdr wrth i'r cymysgydd weithio, un cwpan ar y tro hyd at ffurflenni fondant.
 6. Gorchuddiwch eich wyneb gwaith gyda'ch dwylo gyda Crisco neu fyrhau.
 7. Gadewch y fondant ar yr wyneb wedi'i enaid a chliniwch y fondant nes bydd yr holl siwgr yn diflannu.
 8. Gwthio mewn lapio plastig nes ei ddefnyddio.
 9. Gwisgwch y fondant sy'n dal i ffwrdd yn dynn mewn ffilm plastig a storio mewn bag clo sip tan yn barod i'w ddefnyddio.
 10. Rhannwch yn adrannau a chliniwch mewn lliwio bwyd.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 803
Cyfanswm Fat 38 g
Braster Dirlawn 19 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 118 mg
Sodiwm 310 mg
Carbohydradau 108 g
Fiber Dietegol 7 g
Protein 11 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)