Cacen Pie Lemon Cymysgu Cacen Hawdd

Mae'r llenwi'r pysgod lemwn a'r frostio ffyrffig yn rhoi'r cacen haen hon yr holl flas y byddech chi'n ei gael o gerdyn meringiw lemwn!

Gellid defnyddio dwy neu dri chacen o lemwn lemon hefyd fel llenwad ond byddai'n fwy costus. Neu gwnewch rysáit ddwbl o'r cudl lemwn cartref hwn i lenwi'r cacen.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gosodwch ffres a phaen dau gacen cacen haen rownd 8 modfedd. Ffwrn gwres i 350 °.

Mesur 1 cwpan y llenwi cwpan; gorchuddiwch ac oergell ar gyfer yn ddiweddarach. Rhowch y pylu sy'n weddill (tua 1 1/4 cwpan) yn bowlen gymysgu, ynghyd â'r llaeth a'r wyau; curo nes cymysgu'n dda. Cymysgwch y cymysgedd cacen yn y gymysgedd. Rhowch gip ar gyflymder uchel o gymysgydd trydan am 2 funud, gan sgrapio ochr yr bowlen ychydig weithiau.

Lledaenu batter mewn pasiau.

Pobwch am 35 i 45 munud, neu nes bydd cacen yn dod yn ôl pan fyddwch yn gyffwrdd â bys. Gwyliwch mewn sosbannau ar rac am 15 munud. Cool yn llwyr cyn rhewio.

Gwrthodwch un cacen ar blât gweini. Lledaenwch y picyn lemwn wedi'i gadw yn llenwi dros ben yr haen honno, yna gorchuddiwch gyda'r ail haen. Frostiwch y brig a'r ochr gyda'r rhew yn ffyrnig (isod) neu brostio hufenog, fel y dymunir.

Frostio Fluffy

Mewn sosban cyfrwng, cyfunwch y dŵr, surop corn, a siwgr gronnog. Coginiwch dros wres canolig, gan droi, nes bod y siwgr wedi diddymu. Boil nes bod y rhew yn cyrraedd tymheredd o 232 F i 236 F. Os nad oes gennych thermomedr candy dibynadwy, gallwch chi brofi y surop trwy gasglu swm bach i fyny â llwy. Gadewch iddo ddileu'r llwy yn ôl i'r sosban. Llygadwch yn ofalus. Os yw'n troi "edau" gweladwy gyda'r disgyniadau olaf, fe'i gwneir.

Mewn powlen glân, rhydd o saim, guro'r gwyn wy gyda'r hufen tartar nes bydd y gwynwy wy yn dechrau dal eu siâp. Parhewch i guro, gan ychwanegu'r surop poeth yn raddol mewn llif araf, tenau, cyson dros tua 1 i 1 1/2 munud. Mae cymysgedd stondin gydag atodiad chwisg yn wych i hyn os oes gennych un.

Ychwanegwch y darn fanila a pharhau i guro nes bod y rhew yn sefyll mewn brigiau stiff.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Cacen Lemon Hufen

Cacennau Cwpan Lemon Gyda Frostio Lemon

Cacen Bundt Lemon Gyda Glaze

Cacen Pound Lemon

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 171
Cyfanswm Fat 2 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 76 mg
Sodiwm 79 mg
Carbohydradau 34 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)