Cawl Twrci a Tatws Melys

Mae twrci sydd dros ben yn tyfu gyda thatws melys, llysiau cymysg, cig moch, a madarch dewisol yn y cawl blasu hon. Mae hanner y cant yn gwneud cawl cyfoethocach, ond gallwch ddefnyddio llaeth braster is neu hufen ysgafn os yw'n well gennych.

Ar wahân i'r torri a chiwbio, ychydig iawn o gamau paratoi yn y cawl hwn. Dim ond fudferwch nes ei fod wedi ei wneud!

Os nad ydych chi'n gofalu am madarch, trwy'r holl fodd, gadewch nhw allan. Ychwanegwch ychydig mwy o dwrci neu lysiau os ydych chi'n hoffi, neu ychwanegu llysiau newydd. Byddai pimiento ychydig yn ychwanegu lliw ychwanegol i'r cawl. Byddai ham wedi'i chlygu'n fân yn gwneud disgrifiad blasus ar gyfer y cig moch.

Gweld hefyd
Rysáit Cawl Barley Twrci

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Mewn ffwrn Iseldiroedd , stocpot, neu sosban fawr, cyfunwch y tatws melys ciwbig gyda'r seleri, y winwnsyn, y stoc twrci neu'r stoc cyw iâr. Ychwanegu'r marjoram a theim sych, neu tua 3/4 llwy de o dymor dofednod.
  2. Dewch â'r pot i ferwi dros wres canolig. Trowch y gwres i lawr i lawr, gorchuddiwch y pot, a'i fudferwi am tua 20 munud, neu hyd nes bod y llysiau'n dendr. Ychwanegwch y llysiau cymysg a mowliwch am 5 munud yn hirach.
  1. Ychwanegwch y cig moch wedi'i goginio, twrci ciwbiedig, a madarch i'r pot; parhau i goginio dros wres isel am tua 5 munud arall. Ychwanegu'r llaeth, hanner a hanner, neu hufen ysgafn. Blaswch ac ychwanegu halen kosher a phupur du ffres, i flasu.
  2. Parhewch i goginio nes bod y cawl yn boeth ac yn dechrau mwydfer eto.
  3. Gweinwch y cawl gyda chracers neu roliau carthion a salad gwyrdd wedi'i daflu.

* I goginio'r mochyn yn y ffwrn, gwreswch y ffwrn i 375 F. Llinellwch sosban pobi gyda ffoil. Rhowch rac yn y sosban a threfnwch y stribedi o bacwn ar y rhes. Pobwch am oddeutu 25 i 30 munud, neu hyd yn oed crisp. Drainiwch ar dyweli papur ac yna dis ar gyfer y rysáit.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 820
Cyfanswm Fat 33 g
Braster Dirlawn 12 g
Braster annirlawn 11 g
Cholesterol 332 mg
Sodiwm 946 mg
Carbohydradau 27 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 99 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)