Chawanmushi, Custard Wyau Sawrog Siapan

Mae Chawanmushi yn appetizer poeth Siapaneaidd. Mae'n fath o gwstard wy wedi'i stemio mewn cwpan, ond nid yw'n felys. Efallai y byddwch chi'n ei chael mewn bwytai sushi neu fwytai Japaneaidd ychydig yn fwy ffurfiol yn Japan. Mae "Chawan" yn golygu teacup neu bowlen reis ac mae "mushi" yn golygu stemio mewn Siapan, ac mae'n wir yn cael ei stemio bwyd mewn cwpan. Daw blas Chawanmushi yn bennaf o Dashi, saws soi, a mirin, ac er bod Chawanmushi yn ddysgl sawrus, mae'r gwead yn debyg i ffynnon wy.

Mae Dashi yn ddosbarth o gawl a stoc coginio a ddefnyddir mewn bwyd Siapaneaidd. Mae Dashi yn ffurfio sylfaen ar gyfer cawl miso, cawl clir, broth nwdls a llawer o fathau o hylif differu.

Gwneud Chawanmushi

Mae Chawanmushi yn gymharol syml i'w wneud, felly mae'n ddysgl coginio gartref hefyd. Pan fyddwch chi'n bwyta Chawanmushi yn y cartref, mae'n debyg i un o'r prydau ochr yn hytrach na blasus. Yn dal i, gall Chawanmushi ychwanegu teimlad arbennig i bryd prydlon. Mae'n draddodiadol ychwanegu hadau ginkgo a gwreiddiau lili yn Japan, ond maent yn anodd eu darganfod yn yr Unol Daleithiau, hyd yn oed mewn marchnadoedd Siapan. Felly, fe'u hepgorir fel arfer, ond os gallwch chi ddod o hyd iddynt, ewch amdani. Maen nhw'n gwneud y pryd yn fwy dilys. Mae cynhwysion eraill fel madarch shiitake, berdys a chyw iâr yn rhoi blas cymhleth a blasus i'r pryd hwn. Mewn rhai rhannau o Japan, mae pobl yn rhoi nwdls udon yn y cwstard hwn, a gelwir yr amrywiad hwnnw Odamakimushi.

Os oes gennych chi gwpan bach gyda chaead i'w ddefnyddio, byddai hynny'n berffaith, ond os na, peidiwch â phoeni. Defnyddiwch ramekins neu bowlenni bach eraill a gorchuddiwch â ffoil alwminiwm. Os ydych chi'n coginio'n rhy hir, ni fydd ychydig o dyllau yn y cwstard, felly gwiriwch ef ar ôl 7 i 8 munud.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Wyau curo'n ysgafn mewn powlen fawr. Ceisiwch beidio â swigen yr wyau.
 2. Cymysgwch stoc cawl dashi oer, saws soi, halen, mwyn a siwgr mewn powlen arall.
 3. Ychwanegu'r gymysgedd dashi yn y gymysgedd wy yn raddol. Torrwch y gymysgedd wyau.
 4. Rhowch sleidiau madarch, cyw iâr, kamaboko neu narutomaki mewn pedwar cwpan chawanmushi, neu gwpanau te.
 5. Llenwch bob cwpan i dri chwarter llawn gyda'r cymysgedd wy. Gorchuddiwch y cwpanau.
 6. Cynhesu steamer ar wres uchel.
 1. Trowch y gwres i lawr i gwpanau lle yn isel ac yn ofalus yn y stêm.
 2. Steam am ychydig funudau ar wres uchel.
 3. Trowch y gwres i lawr ac yn stêm i lawr am tua 10-15 munud, neu hyd nes y gwneir hynny.
 4. Rhowch ffon bambŵ yn y chawanmushi ac os daw cawl clir allan, fe'i gwnaed.
 5. Rhowch dail mitsuba ar ben chawanmushi.