Chigenen Araf

Faint o foreau ydych chi wedi cipio pecyn o blawd ceirch ar unwaith ac wedi cael brecwast mewn fflat 2 munud? Neu faint o weithiau ydych chi wedi coginio pot o geirch hen ffasiwn ar y stôf a eistedd i lawr i frecwast gyda'ch teulu? Mae blawd ceirch-ym mhob un o'i ffurfiau - yn rhywbeth i'w ddathlu. Ac felly mae'r rysáit hon, gan ei fod yn cyfuno cyfleustra blawd ceirch ar unwaith gyda phob blas o gartref. Mae'n drwchus, hufennog, ac yn bwysicaf oll, ffordd iachus i chi a'ch teulu i ddechrau'r dydd.

Mae'r grawn cyfan yn ychwanegu croeso i bryd bwyd pwysicaf y dydd: brecwast. Rydyn ni wedi siarad llawer am frecwast (rydym yn golygu LOT ), felly does dim esgus i gael gwared ar eich nerth dechreuol bore.

Oeddech chi'n gwybod nad oedd ceirch pounded bob amser yn golygu ar gyfer ein bwrdd ? Nid yw hynny'n golygu nad ydynt wedi gweithio ar ein calonnau (yn llythrennol!) A'n stumogau. Ganrif yn ddiweddarach, mae'n amlwg nad yw blawd ceirch yn mynd i unrhyw le.

Beth ydych chi'n aros amdano? Cael coginio! Erbyn y bore yfory, byddwch yn deffro i bowlen gynnes o ddawn sinamon a wynebau gwenu teulu da sy'n cael eu bwydo'n dda - cyn iddynt gyrraedd y drws, wrth gwrs!

Nodyn Cogydd: Anghofiwch osod eich popty araf y noson o'r blaen? Dim pryderon! Gallwch chi chwipio swp yn hawdd ar y stovetop.

Am gyffwrdd ychwanegol arbennig, brigwch bob powlen o blawd ceirch gyda iogwrt Groeg a llusen llusen, vanila, a bariau KIND cashew. Fel arall, beth am wneud eich granola eich hun yn topio? Bydd yn paratoi'n dda gydag unrhyw ffrwythau sydd mewn tymor (fel mefus-yum!).

Os yw llus yn y tu allan i'r tymor, ceisiwch amnewid yn yr afalau a'r pecans wedi'u torri. Pâr mor wych, yn enwedig yn cwympo!

Cofiwch storio'ch ceirch yn iawn fel y gallwch barhau i fwynhau'r pryd blasus hwn bob mis.

Nid yw brawd ceirch yn unig ar gyfer brecwast. Rhowch gynnig ar ymgorffori'r corn ceirog yn eich trefn dân - mae'n ffordd wych o gadw'ch teulu yn hapus ac yn iach. Fel bonws ychwanegol, mae blawd ceirch pur yn rhydd o glwten. Felly peidiwch ag oedi i ledaenu'r cariad!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Rhowch y ceirch, llaeth, menyn, siwgr brown, darn vanilla, sinamon, nytmeg, a halen i mewn i goginio araf. Ewch i gyfuno. Gorchuddiwch a choginiwch yn isel am 4 awr neu'n uwch am 2 awr. Pan fyddwch chi'n barod i wasanaethu, trowch i'r llus a'r blychau.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 331
Cyfanswm Fat 18 g
Braster Dirlawn 8 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 32 mg
Sodiwm 483 mg
Carbohydradau 35 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 10 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)