Chitterlings Deep-Fried

Mae hwn yn rysáit i lawr-gartref ar gyfer chitterlings o ddulliau Deheuol neu ffitlinau fel y cyfeirir atynt yn aml.

Mae Chitlins (coluddion porc), ynghyd â hog maws (stumog porc), yn ffefrynnau ymhlith llawer o deuluoedd Deheuol yn ystod y flwyddyn ond yn arbennig ar gyfer y gwyliau ac yn aml yn cael eu categoreiddio fel bwyd enaid .

Gellir bwyta'r deliciad hwn wedi'i ferwi a'i weini'n syml dros reis, neu wedi'i ferwi, ei bara a'i ffrio fel yn y rysáit hwn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Glanhau'r Chitterlings

 1. Rhowch y cysgodion mewn dŵr oer ar un ochr i'ch sinc a defnyddiwch yr ochr arall ar gyfer yfed. Archwiliwch bob un yn drwyadl, gan ddileu'r holl fater tramor wrth law o dan redeg dŵr.
 2. Yn ail-dro, dewiswch y cyllylliadau glân o dan redeg dŵr yn lân, gan ddileu unrhyw fraster a manylebau a welwch.
 3. Unwaith y byddwch chi wedi glanhau cylchdro, ei roi mewn bowlen glân neu gynhwysydd arall. Ailadroddwch.
 4. Wedi'r holl gyllylliadau wedi'u glanhau, rhaid eu glanhau mewn sawl newid o ddŵr oer. Llenwch un ochr i'r sinc gyda digon o ddŵr i gwmpasu'r cysgodion. Yna, rinsiwch wrth redeg dŵr ar ochr arall y sinc, gan ailadrodd dwy neu dair gwaith arall nes bod y dŵr yn rhedeg yn glir neu bron yn glir.
 1. Ar ôl iddynt gael eu glanhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn diheintio unrhyw arwynebau, gan gynnwys eich dwylo, sydd wedi dod i gysylltiad â'r chitterlings.

Boil y Chitterlings

 1. Rhowch y chitterlings glanhau mewn pot mawr gyda 4 i 5 cwpan o ddŵr neu ddigon i'w cwmpasu gan o leiaf 2 modfedd.
 2. Ychwanegwch winwns, dail bae, halen, pupur, garlleg, a thymhorau dewisol fel y dymunir.
 3. Dewch â berwi, lleihau gwres, a mowndri a ddarganfuwyd am 2 awr neu hyd nes y bydd cylchdro yn dendr, gan ychwanegu mwy o ddŵr os oes angen.
 4. Gan ddefnyddio llwy slotiedig, tynnwch nhw o'r dŵr a draeniwch mewn colander nes bod digon o oeri i'w drin.

Bara a Fry y Chitterlings

 1. Mewn powlen fach, curwch wy gyda 1 llwy fwrdd o ddŵr a'i neilltuo.
 2. Lledaenu crwsiau cracker ar bapur wedi'i gywasgu a'i osod o'r neilltu.
 3. Cynhesu'r olew mewn ffresydd dwfn neu ffwrn Iseldiroedd i 370 F
 4. Er bod yr olew yn gwresogi, torrwch y fflamiau wedi'u berwi'n ddarnau am faint o wystrys. Rhowch bob darn i mewn i gymysgedd wyau, gan adael y gormodedd yn diflannu, ac yna rholio'r braeniau cracker.
 5. Ffrwythau mewn olew nes ei fod yn frown euraid. Draeniwch ar dywelion papur a gweini pan fyddwch yn boeth gyda finegr, saws poeth, reis, gwyrdd gwyrdd , a cornbread .
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1613
Cyfanswm Fat 143 g
Braster Dirlawn 21 g
Braster annirlawn 83 g
Cholesterol 362 mg
Sodiwm 1,052 mg
Carbohydradau 11 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 72 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)