Cyw iâr Saws Oyster gyda Nwdls Spinach

Yn ddiweddar, mae fy ngŵr wedi bod yn fy ngwthio i baratoi rhywbeth gwahanol ar gyfer y wefan hon felly penderfynais fynd ati i wneud fy nwdls spinach fy hun ond rwyf hefyd wedi defnyddio math o saws nad ydw i'n ei ddefnyddio fel arfer.

Dydw i ddim fel arfer yn defnyddio saws wystrys i goginio gan fy mod wedi canfod y rhan fwyaf o sawsiau wystrys yn ychydig blas rhy saeth. Felly, anaml y byddaf yn eu defnyddio i goginio seigiau. Yn ôl pan oeddwn i'n byw yn Taiwan Roedd Lee Kum Kee yn frand poblogaidd iawn ar gyfer sawsiau, ac rwyf wedi sylwi ar eu sawsiau lawer mwy mewn archfarchnadoedd Tseineaidd yma, felly penderfynais roi'r saws oyster brand panda Lee Kum Kee.

Prynais botel o'r saws hwn oddi wrth fy archfarchnad Tseineaidd leol, ac fe wnes i hefyd godi potel o'u saws Hoisin wrth i mi fynd i gartref cyfaill yn ddiweddar i gael cinio, a defnyddiais saws Hoisin Lee Kum Kee a blasodd yn wych. Fe wnaeth fy ffrind wregysau cyw iâr blasus gyda'r saws hoisin felly penderfynais wneud rhai prydau gyda'r ddau saws tseiniaidd blasus hyn.

Rwyf bob amser wedi bod yn ffan fawr o gynhyrchion Lee Kum Kee. Rwyf wrth fy modd â'u saws saws chili a saws soi ysgafn. Rwy'n cofio y tro cyntaf i mi ddefnyddio saws soi ysgafn Lee Kum Kee oherwydd nad oedd gennyf amser i fynd i archfarchnad Tseiniaidd i siopa, felly es i'm archfarchnad leol a brynodd botel o saws soi ysgafn Lee Kum Kee a'i flasu wych! Nawr, rydw i wedi darganfod dau gynhyrchion arall gan Lee Kum Kee ac yr oeddwn dros y lleuad!

Defnyddiais saws wystrys LKK a saws hoisin i farchnata'r ffiledau cyw iâr clustog. Gallwch ond marinade am 30 munud ond os ydych chi eisiau marinade yn hirach ar gyfer blasau cryfach sydd i chi. Mae saws hoisin LKK yn blasu ychydig fel saws ffa melys Tsieineaidd gyda blas o garlleg. Felly mae'n melys, yn hallt gyda darn o arogl garlleg. Mae'n berffaith ar gyfer chwistrelliadau, helygiau hwyaid a spareribs barbeciw Barbeciw. Mae'n mynd yn dda iawn gyda phorc, cyw iâr a math arall o gig.

Rwy'n defnyddio ffiledau cyw iâr croen heb y croen ar gyfer y dysgl hon, ond gallwch hefyd ddefnyddio fron cyw iâr wedi'i ffrio, ffiled mini, minc porc, minc cig eidion ... ac ati. Rwy'n gwneud y spinach i fynd gyda'r cyw iâr saws wystrys hwn. Ond os ydych chi'n meddwl bod gwneud nwdls yn ormod o faglau, yna defnyddiwch nwdls sych, nwdls wy , dafad, tagliatelle pasta, zoodle yn lle hynny.

Gallwch hefyd ddefnyddio gwahanol lysiau i gyd-fynd â'r ddysgl hon, er enghraifft, os nad ydych chi'n gefnogwr o brwynau mung ffa , gallwch chi eu disodli gyda boc choy , bresych napa wedi'i dorri, pys eira , brocoli ... ac ati. Mae croeso i chi gyfnewid y llysiau eich hun.

Mae'n rhaid i mi ddefnyddio saethu bambŵ tun, gan nad oes gennym saethu bambŵ newydd yn y DU. Felly, os ydych chi'n defnyddio saethu bambŵ tun, cofiwch ei rinsio ychydig o weithiau o dan ddŵr oer a'i drechu am 20 munud a'i ddraenio'n dda. Bydd hyn yn atal chwistrellu bambŵ fel eu bod newydd ddod allan o dun tun. Os ydych chi'n defnyddio esgidiau bambŵ ffres, gwnewch chi blanced cyn troi ffrio.

Mae hwn yn ddysgl dwys o ran maetholiad gan y gallwch chi ddefnyddio llawer o wahanol lysiau yn y pryd hwn. Os oes gennych chi unrhyw gyw iâr a nwdls saws wystrys ar ôl. Cadwch eu cadw'n iawn mewn cynhwysydd sych glân a'r tro nesaf pan fyddwch chi eisiau ei ailgynhesu. Dim ond gwres i fyny wôc heb unrhyw olew ynddo a chogi cyw iâr saws wystrys yn gyntaf ac ychwanegu'r nwdls chwith i'r wok. Stir-ffry am ychydig funudau i wresogi, bydd yn blasu fel chow mein! Gallwch hefyd ychwanegu cwpwrdd llwy fwrdd o ddŵr os gwelwch chi ei bod hi'n rhy sych wrth goginio!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gweithdrefnau ar gyfer Cyw iâr Saws Oyster:

 1. Cyw iâr marinâd am o leiaf 30 munud.
 2. Boil pot o ddŵr a llanwwch y ffrwythau ffa a'r môr moron. Oeriwch yn syth mewn dŵr oer a draeniwch. Gadewch i'r neilltu.
 3. Cynhesu 2 lwy fwrdd o olew mewn wôc a chodi'r ffrwythau'r sinsir a'r chili yn gyntaf nes eu bod yn aromatig.
 4. Ychwanegu cyw iâr i'r wok a'i droi am 1-2 munud nes bod y cyw iâr yn cael ei goginio ar y tu allan.
 5. Ychwanegwch saethu bambŵ a madarch shiitake a throi ffrio am funudau cwpl.
 1. Ychwanegu dŵr madarch shiitake i gam 5 ac yn coginio am 3 munud.
 2. Edrychwch ar y tymheredd a gallwch ei dymor gyda rhywfaint o halen os oes angen.
 3. Gweini gyda nwdls ysbigoglys, gwenithen mwn a môr moron. Chwistrellwch ychydig o winwnsyn gwanwyn wedi'i dorri ar ben fel garnish!

Gweithdrefnau ar gyfer Nwdel Spinach:

 1. Cymysgwch blawd plaen, blawd bara a halen mewn powlen gymysgu fawr.
 2. Ychwanegwch sbigoglys a dŵr mewn jar cymysgydd a chymysgwch yr holl gynhwysion gyda'i gilydd tan y pure llyfn.
 3. Trowch y sudd spinach cam 2 gyda chribiwr. Dim ond y sudd y byddwn ni'n ei ddefnyddio.
 4. Arllwyswch y sudd i mewn i gam 1 a'i gymysgu â sbatwla yn gyntaf ac ar ôl yr holl sudd blawd a suddigenni ynghyd, defnyddiwch eich llaw i glinio'r toes.
 5. Gallwch ychwanegu rhywfaint o flawd i'r toes os gwelwch ei bod hi'n rhy gludiog.
 6. Cnewch y toes am 3-4 munud a'i orchuddio â ffilm cling a'i adael am 10 munud. Ailadroddwch y weithdrefn hon 3-4 gwaith.
 7. Arwahanwch y toes i mewn i ddarnau 4-5 a'u fflatio ychydig gyda phol dreigl. Bydd y weithdrefn hon yn gwneud y toes yn haws i basio trwy beiriant pasta. Nid oes angen i chi fflatio'r paperthin toes.
 8. Defnyddiwch beiriant pasta i fflatio'r toes pasta i gwmpas lleoliad rhif 4 neu tua pasta dannedd tenau.
 9. Yna defnyddiwch y pen arall i wneud y toes wedi'i fflatio yn siâp pasta / nwdls.
 10. Ychwanegwch ychydig o flawd ar y nwdls os ydych chi'n ofni y byddant yn cadw at ei gilydd. Boil pot o ddŵr a berwi'r nwdls am 2-3 munud, yna mae'n barod i'w fwyta!

Amser Prep Noodle: 1 awr 30 munud
Amser Coginio Noodle: 10 munud

Amser cyw iâr saws Oyster: 20 munud
Amser coginio: 15 munud
Cyw iâr Marinade: 30 munud