Rysáit Cawl Gazpacho Pepper Coch Vegan Raw

Meddyliwch na allwch fwynhau cawl ar ddeiet vegan amrwd? Meddwl eto!

Mae'r ryseitiau cawl bwyd blasus a llawn amrwd yn syfrdanol yn llenwi a byrstio â blasau ffres, ond byddwch yn siŵr o ddefnyddio'r cynhwysion gorau a mwyaf gorau y gallwch eu darganfod ar gyfer y blas gorau posibl. Wedi'i wneud o gynllwyn o gynnyrch ffres, gan gynnwys tomatos, ciwcymbr, pupur coch, garlleg a rhai perlysiau ffres (naill ai persli neu cilantro, eich dewis), mae'r cawl pysgod pupr coch syml a hawdd hwn yn haws ar ôl caniatau'r holl gynhwysion i gymysgu am sawl awr neu dros nos, felly gwnewch yn dda ymlaen llaw os gallwch chi. Mae hyn yn rhoi amser cawl i ddatblygu holl gyfoeth ei flasau.

Mwynhewch eich gazpacho cartref syml ar dymheredd yr ystafell neu wedi'i oeri, ac addurnwch eich cawl gazpacho amrwd â phersli wedi'i dorri'n fân neu cilantro.

Os nad ydych chi'n bwyta diet bwyd crai ar y cyfan, efallai yr hoffech chi olew olew olewydd bach o dan oer a chwistrellu halen môr bach neu halen kosher ar ei ben, neu roi gwasg o sudd calch ffres cyn ei weini i helpu'r blasau mewn gwirionedd yn byrstio. Mae ychydig o saws poeth yn opsiwn arall os nad ydych chi ar ddeiet bwyd cigeneg llawn amrwd (neu rai cyllyll fachiog os ydych chi'n bwyta'n llawn amrwd). Opsiwn arall? Ychwanegwch mewn rhywfaint o afocad wedi'i dicio i'w lenwi ychydig, gan fod gweddill y cynhwysion yn weddol ysgafn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Yn gyntaf, mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd, cyfunwch y tomatos wedi'u torri, ciwcymbr, pupur coch coch, garlleg, dŵr a phupur cayenne nes eu bod yn llyfn (neu hyd yn oed ychydig bach o ffrwythau, os yw'n well gennych i'ch gazpacho gael ychydig mwy o wead!) .
  2. Nesaf, trowch yn ofalus yr afocad tywyn dewisol a phersli wedi'i dorri, gan droi i gyfuno'n dda.
  3. Os yn bosibl, tywalltwch eich gazpacho vegan amrwd am o leiaf ddwy awr i adael i'r blasau fwydo a datblygu'n llawn a chyfuno.
  1. Efallai yr hoffech chi flasu ac addasu'r sesiynau blasu i flasu. Gall gwasgu bach o galch neu lemwn neu gyffwrdd o halen helpu i ddod â'r blasau hyd yn oed yn fwy.
  2. Gweini eich cawl gazpacho vegan amrwd wedi'i oeri neu ar dymheredd yr ystafell a mwynhewch!

Awgrymiadau gwasanaeth:

Ydych chi eisiau ei wneud yn fwyd melyn crai llawn? Fe'i gwasanaethwch ochr yn ochr â rhai cracers ffug fegan sydd wedi'u dadhydradu yn y cartref, neu ceisiwch y bara ffrwythau hynod o feganen amrwd , neu barawch eich gazpacho pupur coch gyda salad ffug crai creadigol .

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 222
Cyfanswm Fat 12 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 23 mg
Carbohydradau 28 g
Fiber Dietegol 8 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)