Coctel Caffi Dorda: Dawns Siocled ac Espresso

Mae fodca ffantastig yn cwrdd â siocled cyfoethog mewn gwirod blasus ac ar gyfer y rysáit Dafda Caffi hon, mae'n gymysg â saethiad cryf o espresso. Mae hwn yn coctel coffi hwyliog sy'n hawdd ei wneud a gellir ei gymysgu naill ai'n boeth neu'n oer yn dibynnu ar eich hwyliau.

Mae Caffi Dorda yn cynnwys Liqueur Siocled Dwbl Dorda sy'n gyfoethog ac yn hufenog a phopeth yr hoffem ei eisiau mewn gwirod siocled . Mae ganddo hefyd sylfaen adnabyddus a gallwch fod yn siŵr y bydd hyn yn wirodyn gwych gyda Chodyn Vodca yn y cefndir.

Mae mwy am Dorda islaw'r rysáit, ond yn gyntaf gadewch i ni edrych ar y ddiod anhygoel hon.

Yma, yr ydym yn cymryd y gwirod disglair hwn, gan ychwanegu ergyd o espresso ac yna ychydig amaretto am fwy o ddimensiwn. Mae'n flasus ac os ydych chi'n teimlo ei fod yn mwynhau'r boeth un diwrnod ac yn oer y nesaf, mae'n berffaith naill ai.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu rhyw fath o frig hufennog oherwydd ei fod yn gwneud y diod hyd yn oed yn fwy anghyfannedd. Os oes gennych y gallu i laeth ewyn , ychwanegu ychydig. I'r rheiny heb beiriant espresso, gellir ei wneud hefyd ar y stôf .

Os oes gennych rywfaint o hufen wedi'i chwipio yn yr oergell, yn ôl siawns, beth am ddod â hynny i'r gymysgedd hefyd? Ni fyddwn hyd yn oed yn ceisio gwneud cyfrif calorïau ar y coctel siocled hwn , felly ewch ymlaen a'i wneud!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Arllwyswch y cynhwysion i mewn i gysgwr coctel wedi'i lenwi â rhew.
  2. Ysgwyd yn dda .
  3. Clymu i mewn i wydr pêl uchel sy'n llawn iâ ffres .
  4. Garnish gydag ewyn llaeth neu hufen chwipio (neu'r ddau!).

Yn opsiynol, trowch y siwgr a'i weini'n gynnes mewn gwydr coffi gwres Iwerddon .

Rysáit Cwrteisi: Dorda

Pa mor gryf yw'r caffi Dorda?

Mae Caffi Dorda yn ddiod hyfryd sy'n gymharol ysgafn o'i gymharu â choctels eraill. Yn onest, mae'n debyg y byddwch chi'n cael mwy o jolt o'r caffein na'r alcohol.

Os ydych am ysgwyd y coctel, bydd yn pwyso tua 11% ABV (22 prawf) ar y dde . Pan fyddwn yn canfod bod y rhew yn toddi, mae'r fersiwn gynnes yn dod i mewn 13% ABV (26 prawf). Defnyddiwyd amaretto 42-brawf ar gyfer yr enghraifft hon ac oherwydd gallant gyrraedd hyd at 56 o brawf, gall y botel a ddewiswch wneud y diod yn gryfach.

Adolygiad o Liquur Siocled Dwbl Dorda

Mae gwirodydd siocled yn perthyn i ddau gategori: gwirodydd ysgafn fel creme de cacao ac ysbrydion cyfoethog, hufennog sy'n debyg i yfed bar siocled . Mae Dorda yn disgyn i'r ail gategori ac mae'n flasus.

Os ydych chi'n hoffi ysbrydion siocled fel Godiva , yna byddwch chi'n caru Dorda. Mae'n cynnwys canolfan Chopin Vodka . Yn yr achos hwn, nid eu tatws enwog ydyw, ond mae'r fodca rhaeadr sydd mor dda ond nid mor enwog.

Mae Vodca yn barod, mae'r siocled wedi'i doddi oddi wrth y siocledydd pwyleg enwog E. Wedel. Mae'r brand yn disgrifio'r broses hon fel " ... ychwanegu digon o Chopin Rye gorau'r byd i'w gadw'n hylif. " Yn wir, nid yw fodca tsocolate , mae hwn yn gwirod siocled.

Eto i gyd, nid Dorda hefyd yw gwirod siocled, mae'n wirod siocled dwbl ac mae'n amlwg iawn. Mewn gwirionedd, mae hwn yn wirod mor gyfoethog y dylech chi wirioneddol ysgwyd y botel cyn ei arllwys.

Os ydych chi'n caru coctel siocled a siocled , yna mae Dorda yn bendant yn gwirodydd yr ydych am ei wirio. Mae'n bris rhesymol ac mae ei ansawdd yn ei gwneud yn werth pob ceiniog y byddwch chi'n ei wario arno. Gallai hyn yn sicr ddod yn y gwirod siocled newydd yn eich stoc bar rheolaidd .

Ynglŷn â Dorda

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 88
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 15 mg
Carbohydradau 14 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)