Curry Egg Arddull De Indiaidd

Mae fy nheulu yn caru pryd nad yw'n llysieuol ym mhob cinio a phryd cinio. Egry Curry yw fy dewis i ddewis pan rwyf wedi rhedeg allan o ddewisiadau cig! Mae yna hwrdd mawr wyau bob amser yn yr oergell, felly mae'n hawdd ei daflu gyda'i gilydd.

Gellir gwneud y cyri hyfryd, sychog, ysgafn hwn yn 'poeth' os dymunwch chi, trwy ychwanegu mwy o chilïau gwyrdd. Fel arall, dyma'r lle perffaith i'w fwyta fel teulu gan ei fod yn ddigon ysgafn i'r plant fwynhau hefyd.

Gan ei bod yn cynnwys llaeth cnau coco y gellir ei rannu pan fydd wedi'i ailheintio o'r rhew, mae'n well gwneud fy Nghurry Wyau Arddull De Indiaidd ar yr adeg rydych chi am ei fwyta. Os ydych chi'n awyddus i rewi rhywfaint, ffordd wych o wneud hyn yw gwneud swp mawr o'r dyluniad a rhewi heb ychwanegu'r llaeth cnau coco. Pan fyddwch ei angen nesaf, taw, yna ychwanegu, troi'r llaeth cnau coco a gwresogi cyn ei weini.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn padell ddwfn mawr, chwaraewch yr wyau'n ysgafn a gorchuddiwch â dŵr oer yn llwyr. Gosodwch i ferwi. Mae angen i'r wyau gael eu berwi'n galed ... Gweler yma am Sut i Wneud Wyau wedi'u Barwi'n Galed. Ar ôl ei goginio, croenwch a gwneud slit bach 1/2 "ar frig yr wy. Gallech hyd yn oed cwympo'r wyau yn eu hanner. Cadwch y neilltu am nes ymlaen.
 2. Gwreswch basn / gwastad gwastad ar wres canolig a rhostiwch y sinamon, cardamom, ewin, popenen duen a hadau ffenigl yn aml, gan droi'n aml nes eu bod yn dechrau troi lliw ychydig yn dylach ac yn aromatig. Unwaith y bydd hyn yn digwydd, diffodd gwres a chaniatáu i oeri.
 1. Pan fyddwch yn oer, gwanwch powdr bras mewn peiriant coffi glân a sych. Mae gen i un rhad yr wyf yn ei gadw'n unig ar gyfer gwneud masalas powdr.
 2. Mewn padell ddwfn arall ar wres canolig, ychwanegwch yr olew coginio llysiau / canola / blodyn yr haul. Pan fydd hi'n boeth, ychwanegwch y dail cyri a'r hadau mwstard du. Byddant yn ysbwriel, felly byddwch yn ofalus.
 3. Pan fydd y spluttering yn stopio, ychwanegwch y modrwyau nionyn wedi'u sleisio, chilies gwyrdd, a garlleg wedi'i dorri. Saif nes bod y winwns yn feddal a thryloyw.
 4. Nesaf, ychwanegwch y gymysgedd o sbeis ar y tir powdr a wnaethoch uchod (o'r sbeisys cyfan wedi'i rostio) a'i droi'n gymysgu'n dda. Sauté am 3-5 munud arall.
 5. Ychwanegwch yr wyau wedi'u berwi'n galed, nawr. Chwiliwch yn ofalus i wisgo'r wyau yn dda gyda masala. Mae'r slit a wnaethoch ar frig yr wy yn gynharach yn caniatáu i'r masala fynd y tu mewn i'r wy!
 6. Os ydych chi'n eu defnyddio, ychwanegwch y tatws babi nawr. Ewch yn ysgafn i wisgo.
 7. Ychwanegwch y llaeth cnau coco a halen i flasu a choginio am 5-7 munud arall. Os ydych chi wedi ychwanegu tatws babi, coginio nes eu bod yn cael eu gwneud. Peidiwch â throi gormod gan nad ydych am dorri'r wyau.
 8. Ychwanegwch y sudd 1/2 o lemwn a diffoddwch y gwres. Cymysgu'n dda yn ofalus.
 9. Gweini ar wely reis wedi'i berwi'n ffres, neu gyda Idlis, Dosas neu Appams!