Curry Lentil Bengali - Rysáit Dhoka Daalna

Mae'r rysáit Bengali traddodiadol hon yn gwrteisi i'm Fam-yng-nghyfraith. Gwneir Doka Daalna gyda chynhwysyn Bengali poblogaidd - Bengal Gram neu Chana Daal. Mae bwyd Bengali yn cael ei wasanaethu mewn cyrsiau a bydd Dhoka Daalna fel arfer yn cael ei gyflwyno yn yr ail gwrs. Nid dysgl ryddel arferol na chyffredin ydyw.

Mae Dhoka Daalna yn anarferol wrth baratoi, gan nad yw'r canlyniad yn gawl fel dysgl Daal y byddech chi'n ei ddisgwyl! Gwneir Doka Daalna mewn dau gam: cam 1 yw paratoi'r Ddokas a cham 2 yw paratoi'r grefi ar gyfer y pryd. Mae Dhoka Daalna neu Daaler Dhoka yn griw llysieuol blasus ac yn blasu'n wych gyda Chapatis neu Parathas sy'n ffres, wedi'i wneud yn ffres.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch y Chana Daal mewn cribri a golchwch yn drylwyr o dan redeg dŵr nes bod y dŵr yn rhedeg yn glir.
 2. Rhowch y daal golchi i mewn i bowlen ac ychwanegu digon o ddŵr cynnes i orchuddio'r daal gan o leiaf 2 "dros ei wyneb. Ewch dros nos.
 3. Ar ôl socio dros nos, draeniwch y dŵr sychu, golchwch y daal eto a daflu'r holl ddŵr. Draenio'n dda.
 4. Nawr chwiliwch y daal i glud llyfn mewn prosesydd bwyd.
 5. Cymerwch sosban dwfn, trwm ar y gwaelod a'i osod ar wres canolig. Pan fydd y sosban yn boeth, ychwanegwch y gee a gwres. Nawr, ychwanegwch y hadau cwmin, asafetida, past sinsir a phowdr tyrmerig. Ychwanegwch halen i flasu. Stir a sauté am 2-3 munud. Nawr, ychwanegwch y pas dal a chymysgwch yn dda.
 1. Arhoswch nes bydd y daal yn dechrau dod at ei gilydd a chael yn gludiog a drwchus. Peidiwch â sychu'r daal allan gormod.
 2. Rhowch ddysgl fflat gydag olew coginio ychydig ac arllwyswch y gymysgedd dal wedi'i goginio ynddi. Defnyddiwch sbeswla i'w fflatio'n dda fel ei fod yn cael ei ledaenu'n gyfartal yn y dysgl ac mae ganddi wyneb llyfn. Caniatewch orffwys am 20-30 munud. Bydd y gymysgedd yn gadarn erbyn hyn.
 3. Torrwch ef yn siapiau sgwâr / diemwnt.
 4. Cynhesu padell ffrio ar y canol ac ychwanegu digon o olew coginio i ffrio'r Dokas a wnaethoch chi (fel yr uchod). Rhowch ychydig o ffrwythau ar y tro nes eu bod bob un yn troi euraid mewn lliw. Draeniwch ar dyweli papur a chadw'r neilltu ar gyfer diweddarach.
 5. Er mwyn paratoi'r ysgubor ar gyfer Dhoka Daalna, glanhewch y tomatos, past sinsir, tyrmerig, chilïau gwyrdd, powdr chili coch, powdwr coriander a phowdr cwp gyda'i gilydd mewn prosesydd bwyd i gysondeb llyfn.
 6. Nawr gwreswch 2 lwy fwrdd o olew coginio llysiau / canola / blodyn yr haul (ar wres canolig) mewn padell. Pan fyddwch yn boeth, ychwanegwch y hadau cwmin a'u ffrio nes bydd y sbringu / sizzling yn dod i ben. Nawr, ychwanegwch y puré tomato-sbeis yr ydych newydd ei baratoi iddo a'i gymysgu'n dda. Hefyd, ychwanegwch gwpan o ddŵr poeth.
 7. Dewch â'r gymysgedd i ferwi, ychwanegu halen i flasu a lleihau gwres i fudferdd. Coginiwch am 10 munud. Nawr, ychwanegwch y Dokas ffrio o'r blaen i'r grefi a choginiwch am 5-7 munud.
 8. Diffodd gwres. Gweini Dhoka Daalna gyda Chapatis poeth, Parathas neu reis plaen.