Cyw iâr, Cenyw, Caws Caerffili a Thribyn Prwn

Mae cyw iâr yn un o'r prydau hynny sy'n galw am deimladau o gynhesrwydd, cysur a choginio cartref gwych yn syth. Mae'r rysáit hwn yn dwyn ynghyd cyw iâr, cennin, prwnau a chaws Caerffili i mewn i un pic blasus a blasus. Mae hwn hefyd yn gerdyn cyw iâr sydd mor hawdd i'w wneud ac mae angen tua 20 munud yn unig i'w ddod â'i gilydd ac unwaith yn y dysgl, mae taenell yn gorwedd ac yn y ffwrn. Mae hynny'n gadael yr amser coginio 25 munud i chi i goginio llysiau i wasanaethu ochr yn ochr, neu dim ond rhoi eich traed i fyny.

Cennin yw arwyddlun cenedlaethol Cymru, felly mae'n ddysgl wych i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1af, ond pam ei achub am un diwrnod, mae'n berffaith unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 350 F 180 C.
 2. Mewn sosban canolig yn toddi, mae'r menyn a'r olew yn ffrio'r winwns a'r garlleg nes iddynt ddechrau lliwio, tua 10 munud
 3. Yna, ychwanegwch y cyw iâr a'i goginio am 5 munud arall nes bod y cyw iâr wedi'i selio
 4. Ychwanegwch y cennin a'r blawd yn troi yn barhaus nes eu bod wedi'u cyfuno'n dda
 5. Ychwanegwch y gwin a'r stoc cyw iâr yn araf nes bod y saws wedi gwaethygu
 6. Ychwanegwch yr hufen a'r mwstard ac yna'r tymor
 1. Tynnwch y gwres i ffwrdd a'i droi yn y prwnau, caws a pherlysiau
 2. Rhowch y cywair yn llenwi i mewn i ddysgl gwastad o faint canolig
 3. Cymysgwch y melyn wy a'r hufen gyda'i gilydd ac yna brwsiwch o gwmpas y dysgl. Gorchuddiwch y basgenni a'i dorri o gwmpas yr ochrau gyda chyllell Brwsiwch yr wy sy'n weddill dros y cacen
 4. Rhowch ychydig o dyllau bach yn y pasteiod i adael y stêm
 5. Coginiwch yn y ffwrn am 25 munud, tynnwch o'r ffwrn a'i weini

Dewisiadau eraill i'r Caws Cyw iâr, Criben, Prwn a Chaer Caerffili

Dim pryderon os na allwch ddod o hyd i gaws Caerffili, nid yw bob amser yn hawdd dod o hyd i yn enwedig y tu allan i'r DU, defnyddiwch gaws cryf o Gaer neu gaws cryf gwyn arall. Yr elfen hanfodol yw bod y caws yn cwympo, felly yn toddi'n rhwydd ac yn gyflym i mewn i'r ci.

Nid yw prŵn bob amser yn ffefrynnau pawb ond os gallwch chi eu daflu, mae'r rysáit yn well ar eu cyfer, ond yn eu gadael allan fel arall.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 2361
Cyfanswm Fat 145 g
Braster Dirlawn 42 g
Braster annirlawn 49 g
Cholesterol 539 mg
Sodiwm 1,385 mg
Carbohydradau 100 g
Fiber Dietegol 8 g
Protein 153 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)