Gwnewch Dysgl Ochr Caws Blodfresych

Mae caws blodfresych yn ddysgl ochr hanfodol ar gyfer cinio Sul, llenwi blasus ar gyfer tatws pobi , ac weithiau, hyd yn oed wedi'i amgáu mewn crwst fel pastî neu chwiche. Mae'r caws hufenog, blodfresych hwn yn hawdd ei wneud ac yn ddysgl hyblyg sy'n ymddangos ym mhob rhan o fwyd Prydeinig mewn gwahanol fathau.

Mae caws blodfresych yn manteisio i'r eithaf ar blodfresych Prydeinig, sydd nid yn unig yn rhad ac yn faethlon ond maent mor hyblyg mewn ryseitiau a gellir eu stemio, eu berwi, eu pobi a'u rhostio, gyda phob dull yn creu ei flasau ei hun.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 395 F / 200 C / Nwy 7.
  2. Tynnwch y dail allanol gwyrdd o'r blodfresych, torrwch groes dwfn yn waelod y coesyn, a steamwch dros gyfanell sosban o ddŵr berw am 10 munud. Tynnwch y blodfresych o'r gwres a gadewch i oeri. Ni ddylid coginio'r blodfresych yn drylwyr, dim ond yn ysgafn ei stemio felly mae'n dechrau ysgogi.
  3. Rhowch y menyn a'r blawd yn sosban fawr. Mae gwres isel yn troi'r menyn a'r blawd nes bod y menyn wedi toddi a bod y blawd wedi'i ymgorffori. Ychwanegwch y powdwr halen a mwstard (os yw'n defnyddio) a pharhau i droi am ddau funud. Mae hyn i goginio'r blas ffres ac i feddalu'r grawniau starts yn y blawd sy'n barod i wneud y saws.
  1. Trowch y gwres i fyny i gyfrwng ac ychwanegu'r llaeth mewn un tro. Gwisgwch yn ffyrnig nes bod saws llyfn yn cael ei ffurfio. Parhewch i droi nes bod y saws wedi'i drwchus a sgleiniog, tua 5 munud. Os yw'r saws yn drwchus iawn, ychwanegwch ychydig mwy o laeth; dylai'r saws fod yn drwch ond yn dal i fod ychydig ar yr ochr runny. Ychwanegwch y caws wedi'i gratio a'i droi nes ei doddi. Tynnwch o'r gwres.
  2. Torrwch y fflamiau blodfresych o'r stalfa drwchus, ganolog, gan ofalu am beidio â'i dorri'n ddarnau bach. Rhowch y ffrwythau mewn llestri pobi wedi'i losgi'n ddigon mawr i ddal yr holl fflamiau mewn un haen.
  3. Arllwyswch y saws caws wedi'i drwchus dros y blodfresych, gan sicrhau bod yr holl floriau wedi'u gorchuddio. Chwistrellwch â chaws wedi'i gratio a chwistrelliad da o bupur du.
  4. Bacenwch yn y ffwrn poeth nes bod y saws yn bublu ac yn frown euraidd ar y brig, tua 30 munud.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 175
Cyfanswm Fat 12 g
Braster Dirlawn 7 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 28 mg
Sodiwm 251 mg
Carbohydradau 14 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)