Lilac Lemon Drop Martini: Coctel Ffres Gardd ar gyfer y Gwanwyn

Mae Lilac Lemon Drop Martini, melys, braf, ac ychydig yn drist, yn coctel gwanwyn perffaith ac mae'n hawdd ei wneud. Mae'r rysáit yn amrywiad o'r Lemon Drop Martini poblogaidd , ond mae'n dod â blas flodau llachar i'r fasca martini .

Yr allwedd i'r ddiod hon yw'r hawdd i wneud surop lilac syml . Mae'n ffordd wych o ychwanegu persawr melys a blas melysau i amrywiaeth o ddiodydd. Dim ond y lilacs sy'n blodeuo yn y gwanwyn, felly mae hwn yn rysáit tymhorol iawn . Mae'n un y byddwch am fanteisio'n llawn ar ba flodau purffor sy'n gwneud eu ymddangosiad blynyddol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch wydr coctel gyda siwgr.
  2. Arllwyswch y cynhwysion i mewn i gysgod coctel gyda chiwbiau iâ.
  3. Ysgwyd yn dda .
  4. Cuddiwch i mewn i wydr coctel oer.
  5. Addurnwch gyda'r twist lemwn.

Mwy o Gynghorion ar gyfer Gwneud Lilac Melin Fawr Martini

Y Vodca. Fel gyda'r rhan fwyaf o fodca martinis, argymhellir defnyddio brand brechus o fodca oherwydd bod y martini hwn yn haeddu fodca mawr. Wedi'r cyfan, mae hyn yn ddiod unwaith y flwyddyn ac os byddwch chi'n mynd i'r drafferth o wneud y surop lilac, efallai y byddwch chi hefyd yn ei wneud yn iawn.

Efallai y byddwch hefyd am roi cynnig ar fodca ar gyfer y coctel hwn. Dylai unrhyw fodca sitrws weithio'n eithaf da a gall fodfod mefus hefyd fod yn opsiwn da. Wrth chwarae gyda'r surop lilac, canfûm ei fod yn parau'n wych gyda mefus, felly rhowch gynnig arni!

Y Lilacs. Mae'n debygol iawn mai hwn yw eich blas cyntaf o lilacs a byddwch yn synnu'n ddymunol. Mae gan y blodau porffor flas tebyg i lafant, er ei fod ychydig yn fwy o flodau fel dwr rhosyn. Mae'n flas hwyl ac unigryw a bydd yn amrywio ychydig yn seiliedig ar yr amrywiaeth o lelogen rydych chi'n dewis porthi.

Y Lemon. Galw'r syrup cartref a ffodws premiwm am y sudd lemwn gorau y gallwch ei brynu a daw hynny'n uniongyrchol o'r ffrwythau ei hun. Ar gyfer diodydd fel hyn â blas mor dryloyw a chynhwysyn syml, bydd cymryd amser i sudd ychydig o lemwn yn gwneud rhyfeddodau am y blas olaf.

Tra'ch bod arni, suddiwch ychydig o lemwn ychwanegol a defnyddiwch y surop lilac i wneud lemonâd cartref blodeuog . Mae'n wych a gwanwyn y gall y teulu cyfan ei fwynhau.

Tip: Cyn gwasgu'ch lemwn, torrwch ychydig o esgidiau lemwn ar gyfer garnishes. Trowch y troellfyrddau a'u storio mewn dŵr rhew yn yr oergell nes bod eich martini yn barod.

Pa mor gryf ydy'r Lilac Lemon Drop Martini?

Cyn belled â bodca i fyny , mae'r Lilac Lemon Drop Martini yn gyfartal i is na'r cyfartaledd o ran cynnwys alcohol. Y rheswm am hyn yw mai'r ergyd o fodca yw'r unig ddiodydd, felly mae'r coctel yn dod oddeutu 18% o ABV (36 prawf) .

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 146
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 10 mg
Carbohydradau 12 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)