Marmalade Grawnffrwyth

Mae marmalade grawnffrws cartref yn groes wych ar y traddodiad oren marmalade. Peidiwch byth â gwneud marmalad o'r blaen? Edrychwch ar hyn Sut i Wneud Marmalade am ychydig o awgrymiadau.

Mae llawer o ryseitiau marmalad traddodiadol gennych chi i gael gwared ar yr holl guddiau, ei berwi'n amser neu ddwy, ac yna gwahanu'r zest o'r pith. Rwyf wedi rhoi cynnig ar y dull hwnnw. Rwy'n ei chael hi'n fwy cywilydd, yn fwy cymhleth, ac yn llai blasus na dim ond cymryd ychydig o amser i chwalu'r ffrwythau'n ofalus, tynnu'r pith, ac yna dorri allan darnau o grawnffrwyth heb ddarnau pelenni a philen.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Golchwch a sychwch y grawnffrwyth. Defnyddiwch gyllell gwyrdd neu blychau llysiau sydyn, tynnwch y chwistrell lliwgar - a dim ond y zest lliwgar - o'r grawnffrwyth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael y pith gwyn ac unrhyw un o'r pith gwyn yn uniongyrchol o dan y ddaear, mae'n chwerw iawn. Torrwch y coesyn sy'n deillio o hyn - darnau mwy ar gyfer marmalad ffugenni, stribedi tebyg i rwbel ar gyfer canlyniad mwy taenadwy. Gosodwch anhrefn ar wahân.
  2. Torrwch y terfynau oddi ar y grawnfwydydd gwastad ac yna, gan weithio gydag un ffrwyth ar y tro, torri'r pith gwyn trwchus o bob pob grawnffrwyth. Gan weithio dros bowlen i ddal y sudd, dal grawnffrwyth llawn wedi'i dyllu a defnyddio cyllell sydyn i dorri allan pob adran o'r bilen sy'n dal yr adrannau gyda'i gilydd. Gweler Sut i Adain Citrws ar gyfer lluniau os nad ydych erioed wedi gwneud hyn o'r blaen.
  1. Gwasgwch unrhyw sudd allan o'r bilen ar ôl i chi dorri'r holl ffrwythau. Gosodwch y bilen o'r neilltu, ynghyd ag unrhyw hadau - bydd y pectin yn y rhain yn helpu "set" y marmalade yn nes ymlaen.
  2. Cyfunwch y zest, ffrwythau, sudd, 4 cwpan o ddŵr, a siwgr mewn pot trwm mawr ac yn dod â berw.
  3. Yn y cyfamser, gosodwch haen dwbl o gawsecloth mewn powlen gyfrwng ac yn rhoi pilenni a hadau yn y bowlen. Codwch y corneli a chlymu'r ceesecloth i mewn i fag i ddal y pilenni a'r hadau. Ychwanegwch y " bag pectin " hwn i'r pot.
  4. Er bod y cymysgedd yn dod i ferwi, rhowch y tegell sy'n llosgi yn llawn o ddŵr i ferwi os ydych chi'n bwriadu gallu y marmalad. Mewn unrhyw achos, rhowch ychydig o blatiau bach yn y rhewgell i'w llenwi. Pan fydd dŵr y tegell yn clymu, defnyddiwch ef i sterileiddio'r jariau a'r caeadau.
  5. Dewch â marmalade i 220 ° F a'i ddal yno am 5 munud. Byddwch yn amyneddgar, gall hyn gymryd peth amser. Rhowch dollop o'r cymysgedd ar bât oer, rhowch y plât i ledaenu'r gymysgedd ychydig, a llusgo'ch bys trwy'r cymysgedd. Bydd cymysgedd "set" yn dal llwybr glân y tu ôl i'ch bys.
  6. Tynnwch "bag pectin", gwasgu unrhyw marmalad oddi yno ac yn ôl i'r pot cyn diddymu'r bag. Cymerwch marmalad oddi ar y gwres a gadael iddo eistedd 5 munud. Gosodwch jariau glân wrth ymyl y pot.
  7. Stir marmalade i ddosbarthu'r zest yn gyfartal yn y gymysgedd. Defnyddiwch ladell i drosglwyddo'r marmalad i mewn i'r jariau, gan adael 1/2 modfedd o gaeau ar ben pob jar. Rhowch geidiau ar y jariau.
  8. Os ydych chi'n canning y marmalad, rhowch y jariau yn y tegell banning a berwi am 10 munud. Mewn unrhyw achos, gadewch y jariau oer i dymheredd yr ystafell cyn rhoi cwpwrdd sych oer (os ydych chi wedi prosesu dŵr poeth) neu'r oergell (os nad ydych wedi prosesu dŵr poeth).

Bydd Marmalade yn cadw amser maith iawn. Mae'n siwgr i gyd. Mae angen i'r morglawdd wedi'i agor yn yr oergell, ond oni bai eich bod chi'n defnyddio llwy budr yn y jar, mae'n debyg y bydd yn para am byth, er bod pobl yn dweud yn swyddogol 6 i 12 mis.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 56
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 0 mg
Carbohydradau 14 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)