Omelet Sbaeneg gyda Chorizo ​​(Tortilla de Chorizo) Rysáit

Mae'r omelet Selsig Chorizo ​​Sbaeneg hwn yn un syml sydd â llawer o flas gyda sleisys selsig chorizo ​​Sbaen . Mae'n gwneud brecwast mawr, cinio ysgafn neu flas neu "tap". Gweini gyda sleisys baguette.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Torrwch y selsig chorizo ​​i mewn i ddarnau o gwmpas 1/4 modfedd o drwch.
  2. Mewn padell ffrio o waelod drwm o 8 modfedd, arllwyswch 1-2 llwy fwrdd o olew olewydd i wisgo'r gwaelod. Gwres ar fflam cyfrwng. Pan fyddwch chi'n ddigon poeth, rhowch sleisiau chorizo ​​i'r padell a'r brown, gan droi pob slice unwaith. Bydd y selsig yn rhyddhau braster wrth iddynt gael eu cynhesu.
  3. Pan fo'r selsig yn cael eu brownio, tynnwch o'r gwres ac arllwyswch gormod o fraster ac olew.
  4. Rhowch selsig ar blât.
  1. Cracwch yr wyau i mewn i fowlen gymysgedd bach ac yn curo'r wyau gyda gwisg neu fforc. Ychwanegu tua 1/2 llwy de o halen. Ychwanegu'r sleisys a'r cymysgedd chorizo.
  2. Gwresogwch yr un badell gwresogi ar wres canolig, gan ychwanegu 1-2 llwy fwrdd o olew olewydd os oes angen. Pan fyddwch yn gynnes, arllwyswch mewn cymysgedd wy-chorizo ​​ac yn coginio wyau.
  3. Pan fo gwaelod y omelet yn frown, plygu omelet yn ofalus. Yna, troi omelet dros ddefnyddio sbeswla i sicrhau bod cymysgedd wy yn y ganolfan wedi'i goginio.
  4. Pan nad yw wyau'n cywilyddach bellach ac yn cael eu coginio yn y ganolfan, llithro allan o'r sosban i plât.
  5. Gweinwch gyda sleisys o fagedi ffres.

Awgrymiadau Gwasanaeth

Yn draddodiadol, byddai Sbaenwyr yn paratoi ac yn pecynnu bwyd a byrbrydau wrth fynd ar daith hir, neu pan fyddent yn treulio'r diwrnod yng nghefn gwlad, yn treulio'r dydd yn pysgota, ac ati. Gallant baratoi omelet fel hyn, sleisio baguette yn ei hyd a'i roi tu mewn y baguette. Mae'r Sbaenwyr yn galw'r math hwn o frechdan â bocadillo . Mae'n brechdanau maethlon a llenwi ac nid yw'n gollwng neu'n diflannu fel brechdan wedi'i baratoi gyda chig cinio a mayonnaise.