Pizza Eggplant Prosciutto

Mae'r pizza hwn yn manteisio i'r eithaf ar eggplant bendant yn ystod ei dymor dwyfol o ddiwedd yr haf trwy ostwng. Yr allwedd i ddefnyddio eggplant ar pizza yw ei goginio cyn y tro, felly mae'n sicr ei bod yn dendr ac yn frown ac ar ei orau pan fyddwch chi'n brathu i dorri'r pic pizza. Yma mae'n cael ei roi ynghyd â prosciutto salach a Parmesan, yn ogystal ag olew olewydd wedi'i oleuo

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Trimiwch y eggplant a'i dorri i mewn i sleisen 1/2-iinch. Diddymu'r halen mewn 1 cwpan o ddŵr cynnes. Unwaith y caiff yr halen ei diddymu, trowch 3 i 4 cwpan o ddŵr oer. Mynnwch y taflenni eggplant yn y dŵr halen, gan ddefnyddio plât i bwyso'r eggplant i lawr a'u cadw'n llawn am o leiaf 3 a hyd at 60 munud. (Pam trafferthu hyn? Bydd yn helpu'r eggplant i gadw ei siâp pan gaiff ei goginio.)
  2. Tra bo'r eggplant yn trochi, peidio a thorri'r garlleg yn denau. Torrwch y sleisys hynny yn slipiau. Cynhesu'r olew olewydd mewn sosban fach, ychwanegwch y garlleg a'i goginio nes bod yr ymylon ar y slipiau'n troi'n aur. Tynnwch y sosban o'r gwres. Ychwanegwch y fflamiau cile os ydych chi'n hoffi pethau'n sbeislyd. Gosodwch i ffwrdd i oeri.
  1. Cynhesu'r popty i 400F. Draeniwch yr eggplant a rhowch y taennau'n drylwyr. Lleygwch nhw ar daflen pobi, chwistrellwch neu brwsiwch gydag olew olewydd, trowch y sleisys drosodd ac olew yr ail ochr. Bacenwch nes ei fod yn frown ar y gwaelod, trowch y sleisennau a choginio drosodd nes eu bod yn frown ar yr ail ochr a'ch tendr trwy gyfanswm o tua 15 munud.
  2. Trowch y ffwrn hyd at 500F, trefnu rac coginio ar y brig gwaelod, ac ychwanegu carreg pizza, os oes gennych un.
  3. Pan fydd y ffwrn yn boeth, ymestyn y toes, gan weithio gyda 1/2 ar y tro, mor denau ag y dymunwch, brwsiwch y garlleg a'r olew olewydd. Gosodwch hanner y prosciutto ar y toes, uchaf gyda hanner y sleisys eggplant, a thaenellwch ar hanner y caws Parmesan. Brwsiwch fwy o olew a phobi nes bod y caws wedi'i doddi ac mae'r crwst yn frown iawn, 8 i 10 munud. Ailadroddwch gyda'r cynhwysion sy'n weddill.

* I wneud toes pizza cartref, cyfuno 2 llwy de o fri sych, 1 1/2 cwpan o ddŵr cynnes , 3 1/2 cwpan o flawd , 2 llwy fwrdd o olew olewydd , a 1 1/2 llwy de o halen môr dwys mewn cymysgydd sefydlog hyd nes yr holl bethau hynny yn dod yn toes. Gorchuddiwch a gadewch i chi godi tan ddwbl mewn swmp, 60 i 90 munud. Punchwch y toes a'i adael eto, tua 30 munud. Rhannwch i mewn i 2 ran, bydd pob un yn gwneud pizza crib tenau o 12 modfedd.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 601
Cyfanswm Fat 41 g
Braster Dirlawn 11 g
Braster annirlawn 22 g
Cholesterol 108 mg
Sodiwm 2,141 mg
Carbohydradau 21 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 39 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)