Pysgod Cyfan Poblogaidd mewn Garlleg-Chili

Er bod pysgod cyfan ffres fel arfer yn cael ei grilio yn yr awyr agored yng Ngwlad Thai, mewn rhai rhannau o Ogledd America mae'n rhaid i ni ddod o hyd i ddulliau coginio yn ail oherwydd y tywydd. Dyma rysáit pysgod y gellir ei bobi yn y tu mewn neu ar gril awyr agored. Gellir defnyddio amrywiaeth o bysgod gwyn gwyn, gan gynnwys pibellau coch , mwled llwyd, brithyll enfys, tilapia neu beth bynnag sydd gennych yn ffres ac yn dda. Os yw'n well gennych ddull mwy dilys, cogwch eich pysgod mewn dail banana yn hytrach na ffoil alwminiwm.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Os ydych chi'n defnyddio pysgod wedi'u rhewi, gwnewch yn siŵr ei daro'n drylwyr cyn coginio. Gellir gwneud hyn yn gyflym trwy drechu pysgod mewn powlen neu sinc o ddŵr oer.

Os nad yw'ch pysgod wedi cael ei lanhau: Gwnewch doriad ar hyd isaf y pysgod o'r pen i 3/4 o'r ffordd tuag at y cynffon. Cyrraedd y tu mewn i gael gwared ar ddiffygion a diddymu. Rinsiwch y pysgod y tu mewn a'r tu allan. Tynnwch raddfeydd trwy dorri cyllell fawr ar hyd wyneb y pysgod, gan sgrapio o'r cynffon tuag at y pen nes i'r rhan fwyaf o'r graddfeydd gael eu tynnu.

 1. Cynhesu'r popty i 375 F neu wresogi gril i ganolig.
 2. Trowch yr holl gynhwysion saws gyda'i gilydd mewn powlen. Rhowch o'r neilltu.
 3. Rhowch bysgod ar fwrdd torri a'i sgorio trwy wneud toriadau fertigol modfedd neu fwy ar wahân ar hyd pysgod o ben i gynffon. Trowch bysgod drosodd a gwnewch yr un peth ar yr ochr arall.
 4. Ar gyfer pysgod wedi'u pobi : Rhowch bysgod ar ddarn mawr o ffoil alwminiwm neu dail banana. Gwnewch yn siŵr bod y ffoil neu'r dail yn ddigon mawr i gwmpasu a chludo'r pysgod.
 5. Rhowch 3 llwy fwrdd (neu fwy) o'r saws dros y pysgod, sy'n cwmpasu'r ddwy ochr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn llwygu rhywfaint i'r toriadau rydych chi wedi'u gwneud, yn ogystal ag i'r cawod islaw. Gwarchodwch y gweddill ar gyfer diweddarach.
 6. Dewch ag ochr hir y ffoil i fyny a throsodd y pysgod, a'i sgrinio gyda'i gilydd. Ceisiwch gadw'r ffoil oddi ar wyneb y pysgod, gan wneud rhyw fath o babell bas drosodd. Plygwch bob pen a sgrunchio i sicrhau. Os ydych chi'n defnyddio dail banana , plygu ochrau a phennau'r dail dros bysgod i'w gorchuddio. Gyda dail banana, rydych chi eisiau i'r ddail ddod i gysylltiad â'r pysgod, gan fod hyn yn ychwanegu at y blas.
 7. Gwisgwch y pysgodyn yn y ffoil yn uniongyrchol ar eich rac ffwrn. Os ydych chi'n poeni am gollyngiad, gallwch chi roi pysgod wedi'i lapio ar daflen pobi neu hambwrdd a'i roi yn y ffwrn. Bydd pysgod wedi'i lapio mewn dail banana yn gofyn am ddysgl neu hambwrdd, gan fod dail banana yn berwog.
 8. Pobwch am 20 munud neu fwy, gan ddibynnu ar faint a thres eich pysgodyn. Tynnwch bysgod o'r ffwrn a gwiriwch rai o'r toriadau dyfnach i weld a yw'r cnawd mewnol wedi'i goginio (dylai fod yn aneglur, nid yw'n binc neu'n edrych yn dryloyw). Os oes angen mwy o amser ar bysgod, dychwelwch i'ch ffwrn am 8 i 10 munud arall, neu nes ei goginio.
 1. I orffen y pysgod, tynnwch y ffwrn a'i agor y ffoil, a'i sgrolio o amgylch y pysgod i greu math o bowlen. Os ydych chi'n defnyddio dail banana, dim ond agor y dail, a fydd yn dod yn sychach ac ychydig yn crisp.
 2. Arllwyswch y saws sy'n weddill dros bysgod a'i dychwelyd i'r ffwrn. Trowch y ffwrn i leoliad broil, a broil am 5 i 8 munud, neu hyd nes bod y pysgodyn yn frown ac yn edrych yn ysgafn. Bydd dail banana yn eithaf brown ac yn fregus.
 3. Tynnwch o'r ffwrn a chwistrellwch y pysgod gyda choriander a basil ffres. Ychwanegu lletemau lemon neu sleisen.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 423
Cyfanswm Fat 16 g
Braster Dirlawn 9 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 49 mg
Sodiwm 1,996 mg
Carbohydradau 53 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 21 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)