Pysgod wedi ei adael i Jamaica

Mae'r rysáit hwn ar gyfer pysgod traddodiadol Jamaica, sydd wedi'i sillafu hefyd yn escovitch, yn ddysgl ar gyfer brecwast ar benwythnosau gyda bammies (math o fara cassava wedi'i ffrio). Fodd bynnag, gallwch chi fwynhau'r pryd hwn bob amser o'r dydd.

Mae'n debyg i ceviche , y gwahaniaeth yw bod y pysgod yn cael ei ffrio, nid amrwd, a'i farinio ar ôl ffrio. Ac mae ei darddiad yn dod o Sbaen a gyflwynodd hi i Jamaica yn ystod yr 16eg ganrif.

Mae'r gair escoveitch yn llygredd o'r gair escabeche Sbaeneg, sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio dysgl fel piclyd, ffordd wych o gadw bwyd rhag difetha yn y dyddiau cyn rheweiddio.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Paratowch y Pysgod

 1. Mewn powlen fawr, cyfunwch y dŵr, sudd lemon a sudd calch. Golchwch y pysgod yn drylwyr gyda'r ateb hwn.
 2. Tynnwch y pysgod o'r ateb. Patiwch sych gyda thywelion papurau ac yna ei dymor gyda'r halen a'r pupur du.
 3. Mewn sgilt (gwaith haearn bwrw orau), gwreswch yr olew llysiau i 375 F.
 4. Rhowch y ffrwythau pysgod ar y ddwy ochr - tua 3 i 5 munud bob ochr - nes crisp.
 5. Tynnwch y pysgod o'r sosban, draeniwch, yna rhowch mewn padell ddwfn anweithredol. Mae badell ddefnyddiol yn sosban pobi gwydr 13x9-modfedd. Yn dibynnu ar faint y pysgod, efallai y bydd yn rhaid i chi ddefnyddio dau.

Marinate the Fish Fish

 1. Gwnewch y marinade trwy roi pupur, finegr, chayote, winwnsyn, aeron sboncys a phrif-popen yn sosban cyfrwng a dod â berw dros wres canolig.
 2. Boil am 3 munud ac yna tynnwch y gwres a'i frechru nes bod y winwns yn feddal.
 3. Tynnwch y sosban o'r gwres a chaniatáu i'r marinade oeri.
 4. Arllwyswch y marinâd oeri dros y pysgod wedi'i ffrio a'i oergell am o leiaf 1 awr. Po hiraf y mae'n marinate, y gorau yw'r blas.

Gweini'r Dysgl

 1. Pan fyddwch chi'n barod i weini, rhowch y pysgodyn ar blât neu blatyn, brig gyda rhai o'r llysiau marinog, ac arllwyswch y saws marinâd dros y brig.
 2. Gweini gyda bammïau cynnes a salad taflu .

Cynghorau a Dirprwyon