Rholiau Tatws Tatws Cartref

Mae tatws mashed yn rhoi gwead a blas ardderchog i'r rhostiau tatws hyn. Mae siâp y gofrestr crescent yn clasurol, ond mae croeso i chi siâp rolliau tynnu ar wahân , cloverleaf , neu siâp arall.

Mae cymysgydd stondin wedi ei gymysgu a'i benglino bron yn ddiymdrech, ond mae'r toes yn sipyn i glinio â llaw hefyd. Mae wyau cyfan gyda darn o ddŵr yn cynnwys y golchi wyau, sy'n gwneud y topiau'n esmwyth ond yn dal yn feddal. Ar gyfer criben cadarnach, defnyddiwch wyn gwyn gyda'r dŵr.

Ychwanegwch y rholiau hyn at eich bwydlen cinio gwyliau neu eu coginio ar gyfer cinio Sul. Maent yn rhewi'n dda, hefyd!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn powlen gymysgedd mawr, cyfunwch y menyn, siwgr, halen, tatws, llaeth ac 1 wy mawr. Rhowch gip ar gyflymder isel nes ei gymysgu.
 2. Mewn powlen arall cyfunwch y yeast ar unwaith gyda'r blawd, soda pobi, a phowdr pobi.
 3. Ychwanegwch y cymysgedd sych i'r cymysgedd cyntaf a'i gymysgu â llaw neu gyda chymysgydd stand a bachyn toes nes bod y toes yn dod at ei gilydd.
 4. Peidiwch â chwythu â llaw neu gyda bachyn toes am 8 i 10 munud, gan chwistrellu gyda mwy o flawd yn ôl yr angen i gadw'r toes rhag cadw.
 1. Rhowch fowlen fawr yn rhydd gyda menyn meddal. Caswch y toes i mewn i bêl a'i roi yn y bowlen. Rholiwch y toes o'i gwmpas a'i droi i wisgo pob ochr â menyn.
 2. Gorchuddiwch y bowlen gyda lapio plastig a gadewch i'r toes gynyddu mewn man di-drafft nes ei ddyblu mewn swmp, tua 1 i 1 1/2 awr.
 3. Ar gyfer rholiau pibell dynnu oddi arnyn, menyn ffasiwn pobi 9-wrth-13-wrth-2-modfedd neu linellwch y sosban gyda phapur. Defnyddiwch eich dewis o sachau muffin neu daflenni pobi ar gyfer siapiau eraill.
 4. Gwahanwch y toes i mewn i 24 darn ar gyfer rholiau pad. Siâpwch mewn peli llyfn a gosodwch yn y badell pobi paratoi. Gorchuddiwch y sosban gyda thywel cegin ysgafn neu lapio plastig a'i roi mewn lle cynnes, di-drafft am tua 45 munud i awr, neu nes bod y rholiau wedi cynyddu tua 60% i 75%.
 5. Cynhesu'r popty i 375 F.
 6. Tynnwch y tywel neu lapio plastig.
 7. Os ydych chi'n defnyddio golchi wyau, cymysgwch wy mawr gydag 1 llwy fwrdd o ddŵr. Brwsiwch ysgafn dros y rholiau a chwistrellu hadau pabi neu hadau sesame. Pobwch y rholiau am 15 i 20 munud, neu nes eu bod yn frown euraid.

Dwsin Baker: Rolls Cinio Cartref

20 Ryseitiau Bisgedi Deulaidd Golau, Fflaciynol

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 121
Cyfanswm Fat 6 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 80 mg
Sodiwm 428 mg
Carbohydradau 13 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)