Fy Ryseitiau Mamau Mamau

Ryseitiau Teulu Heirloom

Fy mam-gu mam oedd y cogydd gorau rydw i erioed wedi'i adnabod. Roedd ei rholiau yn chwedlonol, roedd ei thwrciaid bob amser yn llaith ac yn dendr, a dim ond gwisgo ei chwistrelli braf yn y Nadolig yn eich gwneud yn swoon. Pan fyddaf yn meddwl amdani, roedd hi bob amser yn y gegin, yn coginio neu'n pobi rhywbeth. Rwy'n siŵr bod eich atgofion o'ch mam-gu yr un peth.

Fe ddysgodd i mi sut i wneud ei Rolls House Parker, sydd mor wych.

Bob blwyddyn pan fyddaf yn gwneud y rysáit ar gyfer Diolchgarwch a Nadolig, rwy'n ceisio cyflawni canlyniadau fel hi. Rwyf bob amser wedi disgyn yn fyr, ond rwy'n dal i geisio.

Mae fy mam yn dweud wrthyf y gallai hi wneud diwiniaeth yn unig gan ddefnyddio llwy. Rydw i wedi llosgi cymysgwyr yn ceisio gwneud diddiniaeth, a dim ond wedi ei wneud yn llwyddiannus pan gafais gymysgedd stondin ddyletswydd drwm i mi!

Rwy'n credu ei bod mor bwysig pasio ryseitiau ar hyd mam-gu, mamau, a bodau. Mae'r nodiadau llawysgrifen hyn ar ddarnau o bapur yn ddarnau o'n hanes. Os ydych chi'n ddigon ffodus i gael eich perthnasau o hyd, gofynnwch iddyn nhw am eu hoff ryseitiau a'u hysgrifennu i lawr! Rhowch sylw gofalus i'r hyn a ddywedant, a byddwch yn siŵr ofyn a oes ganddynt unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwneud y ryseitiau hyn neu am goginio yn gyffredinol. Fe allech chi ei wneud yn brosiect teuluol, a chael eich plant yn cymryd rhan hefyd.

Y tymor gwyliau hwn, meddyliwch am eich perthnasau, boed yn hir neu yn bresennol, a dathlu eu bywydau a'u hatgofion gyda ryseitiau arbennig.

Ac os nad oes gennych ryseitiau teuluol, gallwch fenthyca mwyngloddiau a dechrau eich traddodiadau eich hun ..

Ryseitiau Fy Nain